Ibidi - Vizualizace F-aktinu

60101 Plazmid pCMV-LifeAct-TagGFP2 (20 µg)

60101 Plazmid pCMV-LifeAct-TagGFP2 (20 µg)

Aktinový marker pro vizualizaci F-aktinu v živých buňkách po transfekci plazmidem,...

Cena včetně DPH: 26 662,35 Kč

60102 Plazmid pCMV-LifeAct-TagRFP (20 µg)

60102 Plazmid pCMV-LifeAct-TagRFP (20 µg)

Aktinový marker pro vizualizaci F-aktinu v živých buňkách po transfekci plazmidem, lyofilizovaný,...

Cena včetně DPH: 26 662,35 Kč

60106 Plazmid pCAG-LifeAct-TagGFP2 (20 µg)

60106 Plazmid pCAG-LifeAct-TagGFP2 (20 µg)

Aktinový marker pro vizualizaci F-aktinu v živých buňkách po transfekci plazmidem, lyofilizovaný,...

Cena včetně DPH: 26 662,35 Kč

60107 Plazmid pCAG-LifeAct-TagRFP (20 µg)

60107 Plazmid pCAG-LifeAct-TagRFP (20 µg)

Aktinový marker pro vizualizaci F-aktinu v živých buňkách po transfekci plazmidem, lyofilizovaný,...

Cena včetně DPH: 26 662,35 Kč

60121 Adenovirový vektor rAVCMV-LifeAct-TagGFP2

60121 Adenovirový vektor rAVCMV-LifeAct-TagGFP2

Actinový marker pro vizualizaci F-aktinu u živých buněk po adenovirové transdukci, zejména u...

Cena včetně DPH: 36 252,81 Kč

60122 Adenovirový vektor rAVCMV-LifeAct-TagRFP

60122 Adenovirový vektor rAVCMV-LifeAct-TagRFP

Actinový marker pro vizualizaci F-aktinu u živých buněk po adenovirové transdukci, zejména u...

Cena včetně DPH: 36 252,81 Kč

60141 Lentivirový vektor rLVUbi-LifeAct-TagGFP2

60141 Lentivirový vektor rLVUbi-LifeAct-TagGFP2

Aktinový marker používaný k vizualizaci F-aktinu v živých buňkách po lentivirové transdukci, Ubi...

Cena včetně DPH: 36 252,81 Kč

60142 Lentivirový vektor rLVUbi-LifeAct-TagRFP

60142 Lentivirový vektor rLVUbi-LifeAct-TagRFP

Aktinový marker používaný k vizualizaci F-aktinu v živých buňkách po lentivirové transdukci, Ubi...

Cena včetně DPH: 36 252,81 Kč

60151 mRNA LifeAct-TagGFP2 (1 x 25 µg)

60151 mRNA LifeAct-TagGFP2 (1 x 25 µg)

Kódující mRNA se značením GFP2 pro briliantní vizualizaci F-aktinu v živých buňkách, koncentrace: 1...

Cena včetně DPH: 21 738,86 Kč

60152 mRNA LifeAct-TagGFP2 (4 x 25 µg)

60152 mRNA LifeAct-TagGFP2 (4 x 25 µg)

Kódující mRNA se značením GFP2 pro briliantní vizualizaci F-aktinu v živých buňkách, koncentrace: 1...

Cena včetně DPH: 44 290,84 Kč

60112 Protein LifeAct-TagGFP2 (100 µg)

60112 Protein LifeAct-TagGFP2 (100 µg)

Rekombinantní protein pro rychlé barvení a okamžitou analýzu F-aktinu v živých i fixovaných...

Cena včetně DPH: 10 770,21 Kč

60113 Protein LifeAct-TagGFP2 (4 x 100 µg)

60113 Protein LifeAct-TagGFP2 (4 x 100 µg)

Rekombinantní protein pro rychlé barvení a okamžitou analýzu F-aktinu v živých i fixovaných...

Cena včetně DPH: 19 834,32 Kč

40101 Buněčná linie HT-1080 LifeAct-TagGFP2

40101 Buněčná linie HT-1080 LifeAct-TagGFP2

Stabilní buněčná linie lidského fibrosarkomu HT-1080 pro dlouhodobou vizualizaci F-aktinu (garance...

Cena včetně DPH: 89 719,08 Kč