In-Fusion HD Liquid Kity

Produkt Cena včetně DPH  
In-Fusion® HD Cloning Kit   10 994,06 Kč
In-Fusion® HD Cloning Kit   46 278,87 Kč
In-Fusion® HD Cloning Kit   79 766,83 Kč
In-Fusion® HD Cloning Kit w/NucleoSpin   14 454,66 Kč
In-Fusion® HD Cloning Kit w/NucleoSpin   57 139,83 Kč
In-Fusion® HD Cloning Kit w/NucleoSpin   97 588,92 Kč
In-Fusion® HD Cloning System   16 397,92 Kč
In-Fusion® HD Cloning System   64 593,43 Kč
In-Fusion® HD Cloning System   110 260,04 Kč
In-Fusion® HD Cloning System   96 590,67 Kč
In-Fusion® HD Cloning Kit w/Competent Cells   14 228,39 Kč
In-Fusion® HD Cloning Kit w/Competent Cells   58 723,72 Kč
In-Fusion® HD Cloning Kit w/Competent Cells   100 463,88 Kč
In-Fusion® HD Cloning Kit w/Cloning Enhancer   14 867,27 Kč
In-Fusion® HD Cloning Kit w/Cloning Enhancer   60 533,88 Kč
In-Fusion® HD Cloning Kit w/Cloning Enhancer   100 104,51 Kč
In-Fusion® HD Cloning System CE   16 730,67 Kč
In-Fusion® HD Cloning System CE   67 841,07 Kč
In-Fusion® HD Cloning System CE   112 975,28 Kč
In-Fusion® HD Cloning System CE   98 227,80 Kč