Takara - Molekulární biologie

Produkt Cena včetně DPH  
Dr. GenTLE Precipitation Carrier   7 267,26 Kč
Dr. GenTLE™ (for Yeast) High Recovery   5 896,33 Kč
Yeast Processing Reagent RNA   6 809,88 Kč
Deletion Kit for Kilo-Sequencing   8 969,73 Kč
SUPREC-01   10 381,80 Kč
DEXPAT   8 056,18 Kč
TaKaRa DEXPAT Easy   7 682,29 Kč
Mutan-Super Express Km   15 572,70 Kč
DNA Ligation Kit <Mighty Mix>   6 270,22 Kč
DNA Ligation Kit Ver.1   6 270,22 Kč
DNA Ligation Kit Ver.2.1   6 270,22 Kč
DNA Ligation kit LONG   6 893,37 Kč
DNA Blunting Kit   7 765,78 Kč
TaKaRa LA PCR in vitro Cloning Kit   15 489,21 Kč
pKF3 DNA   3 654,20 Kč
Reagent Set for Mighty Cloning Kit (Blunt End)   11 046,09 Kč
DNA Fragmentation kit   8 056,18 Kč
Ladderman Labeling Kit   7 391,89 Kč
MEGALABEL   8 886,24 Kč
Random Primer DNA Labeling Kit Ver.2   7 391,89 Kč
AgrobacteriumLBA4404 ElectoroC   8 388,93 Kč
Fruit-mate™ for RNA Purification   4 900,50 Kč
High-Salt Solution for Precipitation (Plant)   2 200,99 Kč
Plant DNA Isolation Reagent   9 801,00 Kč
pRI 101-AN DNA   20 348,57 Kč
pRI 101-ON DNA   20 348,57 Kč
pRI201-AN DNA   15 738,47 Kč
pRI201-ON DNA   15 738,47 Kč
pRI 909 DNA   20 348,57 Kč
pRI 910 DNA   20 348,57 Kč