Reagencie pro elektroforézu a blotování

Simple Taq DNA Polymerase

Simple Taq DNA Polymerase (CEB) je jednoduchá specifická reakční směs pro PCR a další aplikace...

Cena včetně DPH: 2 395,80 Kč

Fast HiFi DNA Polymerase

Fast HiFi DNA Polymerase (CEB) je nový rekombinantní enzym s genetickou modifikací pro vlastní...

Cena včetně DPH: 1 681,90 Kč

Super PCR MasterMix

Super PCR MasterMix (CEB) poskytuje vhodné reagencie k provedení amplifikace templátů nukleových...

Cena včetně DPH: 4 089,80 Kč

Ready To Use PCR MasterMix

Ready To Use PCR MasterMix (CEB) je hotová reakční směs k provedení PCR reakce po jednoduchém...

Cena včetně DPH: 4 573,80 Kč

Safe DNA Staining Solution

Safe DNA Staining Solution (CEB) je nemutagenní fluorescenční činidlo vytvářející okamžitou...

Cena včetně DPH: 1 197,90 Kč

High Sensitive Pico Plus Western Substrate

High Sensitive Pico Plus Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu,...

Cena včetně DPH: 3 569,50 Kč

Agarose MGB

Agaróza MGB - Molecular Biology Grade (CEB) je navržena pro poskytnutí čistého a bezpečného...

Cena včetně DPH: 7 139,00 Kč

qPCR SYBER Green MasterMix

qPCR SYBER Green MasterMix (CEB) zajišťuje jednoduché, specifické a stabilní provedení...

Cena včetně DPH: 4 331,80 Kč

High Sensitive Pico Ultra Western Substrate

High Sensitive Pico Ultra Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi...

Cena včetně DPH: 5 989,50 Kč

High Sensitive Femto Western Substrate

High Sensitive Pico Plus Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi...

Cena včetně DPH: 8 409,50 Kč

1860 25 nmole DNA Oligo, 1 báze

25 nmole DNA Oligo Jednořetězcová sekvence DNA, dodávaná jako lyofilizát nebo resuspendovaná dle...

Cena včetně DPH: 7,87 Kč

1871 100 nmole DNA Oligo, 1 báze

100 nmole DNA Oligo Jednořetězcová sekvence DNA, dodávaná jako lyofilizát nebo resuspendovaná dle...

Cena včetně DPH: 16,70 Kč

2164 250 nmole DNA Oligo, 1 báze

250 nmole DNA Oligo Jednořetězcová sekvence DNA, dodávaná jako lyofilizát nebo resuspendovaná dle...

Cena včetně DPH: 27,83 Kč

2454 1 umole DNA Oligo, 1 báze

1 umole DNA Oligo Jednořetězcová sekvence DNA, dodávaná jako lyofilizát nebo resuspendovaná dle...

Cena včetně DPH: 88,33 Kč

122659 2 umole DNA Oligo, 1 báze

2 umole DNA Oligo Jednořetězcová sekvence DNA, dodávaná jako lyofilizát nebo resuspendovaná dle...

Cena včetně DPH: 94,99 Kč