Taklara - Real-time (qPCR)

Produkt Cena včetně DPH  
PrimeScript RT Reagent Kit (Perfect Real Time)   18 607,38 Kč
One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time)   18 740,48 Kč
One Step SYBR® PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time)   18 740,48 Kč
One Step SYBR PrimeScript RT-PCR Kit II   18 740,48 Kč
PrimerArray™ Cytokine-cytokine receptor interaction (Human)   41 008,11 Kč
PrimerArray™ Cell cycle (Human)   41 008,11 Kč
PrimerArray™ Cell adhesion molecules (Human)   41 008,11 Kč
PrimerArray™ Jak-STAT signaling pathway (Human)   41 008,11 Kč
PrimerArray™ Jak-STAT signaling pathway (Human)   41 008,11 Kč
PrimerArray™ Cytokine-cytokine receptor interaction (Mouse)   41 008,11 Kč
PrimerArray™ Cell cycle (Mouse)   41 008,11 Kč
PrimerArray™ Cell adhesion molecules (Mouse)   41 008,11 Kč
PrimerArray™ Jak-STAT signaling pathway (Mouse)   41 008,11 Kč
PrimerArray™ Natural killer cell mediated cytotoxicity (Mouse)   41 008,11 Kč
PrimerArray Axon(Human)   41 008,11 Kč
PrimerArray Focal(Human)   41 008,11 Kč
PrimerArray TGF-b(Human)   41 008,11 Kč
PrimerArray Wnt(Human)   41 008,11 Kč
PrimerArray Axon(Mouse)   41 008,11 Kč
PrimerArray Focal(Mouse)   41 008,11 Kč
PrimerArray T cell rec(Mouse)   41 008,11 Kč
PrimerArray TGF-b(Mouse)   41 008,11 Kč
PrimerArray Wnt(Mouse)   41 008,11 Kč
Transgene Detection Primer Set for Real Time (Mouse)   13 416,48 Kč
SYBR Premix Ex Taq II (Tli RNaseH Plus)   17 036,80 Kč
SYBR® Premix DimerEraser™ (Perfect Real Time)   19 858,52 Kč
SYBR Premix Ex Taq (Tli RNaseH Plus)   17 036,80 Kč
Retrovirus Titer Set (for Real Time PCR)   18 261,32 Kč
EASY Dilution (for Real Time PCR)   13 802,47 Kč
Premix Ex Taq (Perfect Real Time), 200 testů   15 625,94 Kč