Profilování genové exprese

Produkt Cena včetně DPH  
Expresshyb™ Hybridization Solution   47 396,91 Kč