Nádory a nádorové buněčné linie

Produkt Cena včetně DPH  
Human Uterus Tumor Total RNA   11 336,49 Kč
Human Stomach Tumor Total RNA   11 336,49 Kč
Human Ovary Tumor Total RNA   11 336,49 Kč
Human Colon Tumor Total RNA   11 336,49 Kč
Human Breast Tumor Total RNA   11 336,49 Kč
Human HeLa Cell Total RNA   6 893,37 Kč