Nádory a nádorové buněčné linie

Produkt Cena včetně DPH  
Human Uterus Tumor Total RNA   18 793,72 Kč
Human Stomach Tumor Total RNA   18 793,72 Kč
Human Breast Tumor Total RNA   18 793,72 Kč
Human HeLa Cell Total RNA   11 819,28 Kč