Produkty pro fyziologii, farmakologii a toxikologii

Sterilizátor chirurgických nástrojů

Kompaktní jednotka pro rychlou a snadnou sterilizaci nástrojů, obsahuje drobné skleněné kuličky...

Cena včetně DPH: 19 989,20 Kč

Omezovač pohybu pro hlodavce

Jednoduchý, efektivní a ekonomický systém pro nakládání s hlodavci, možnost injekční aplikace přímo...

Cena včetně DPH: 3 630,00 Kč

Homeotermická podložka

• Systém pro udržování stálé tělesné teploty zvířat • Nově s dotykovým displejem pro snadné...

Cena včetně DPH: 84 049,02 Kč

Otevřený perfuzní mikroinkubátor

Otevřený mikroinkubátor pro perfuzi buněk a tkání, plně kompatibilní se všemi mikroskopy, precizní...

Cena včetně DPH: 16 407,60 Kč

Systém pro ohřev roztoků Six-line

Systém pro ohřev roztoků až v šesti hadičkách současně, šest vstupů, jeden výstup, regulace teploty...

Cena včetně DPH: 30 443,60 Kč

Vibralite 5600

Podložka absorbující okolní vibrace, vhodná pro mikroskopii a elektrofyziologii, ekonomická...

Cena včetně DPH: 50 820,00 Kč

2-kanálový Oxymetr

Kompaktní oxymetr s vnitřní pamětí pro ukládáni dat, možnost použití až dvou elektrod současně,...

Cena včetně DPH: 146 845,60 Kč

Mikrokatodová kyslíková elektroda 1302

Polarografi cká elektroda Clarkova typu, 22 mikronová platinová katoda a silver / silver chloridová...

Cena včetně DPH: 33 299,20 Kč

Respirační Komůrka RC 300

Skleněná komůrka pro měření malých objemů mikrobiálních, buněčných či mitochondriálních suspenzí a...

Cena včetně DPH: 26 958,80 Kč

Průtoková Komůrka FC 100

Akrylátová průtoková komůrka pro uchycení elektrody, pro použití s mikrokatodovou kyslíkovou...

Cena včetně DPH: 14 665,20 Kč

Měřič úchopové síly pro myši

Měřič úchopové síly pro myši od Harvard Apparatus je zařízení pro měření neuromuskulárních funkcí u...

Cena včetně DPH: 112 530,00 Kč

SMART 3.0 Basic Pack

• Jednoduchý intuitivně ovládatelný videotracking systém • Experimentální modul snímán CCD kamerou...

Cena včetně DPH: 147 136,00 Kč