Měření fyziologických funkcí zvířat pomocí telemetrických implantátů

24.06.2018 09:43

Telemetrie zvířat je veděcký obor, který studuje pohyb, chování a fyziologické funce zviřat,  pričemž využívá bezdrátový dálkový přenos informace z vysílače k přijímači umístěné na zvířatech.

V České republice a na Slovensku výhradně zastupujeme americkou firmu Data Sciences International DSI ( niní součást Harvard Bioscience, Inc. ), která  je předním výrobcem systémů pro fyziologické monitorování laboratórních zvířat.  Jejich telemetrické systémy patří mezi nejčastějí využívané telemetrické monitorovací systémy ve světových laboratorích. PhysioTelTM bezdrátové implantáty umožní stress-free sběr dat z laboratórních zvířat, jako jsou myši, potkani, morčata, králici, prasata, psi a opice. Kompletní systém kromě implantovatelné sondy obsahuje také veškeré potřebné receivery a převaděče signálu, i software potřebný k záznamu, uchovávání a zpracování naměřených hodnot se špičkovou kvalitou naměřených výsledků. Pomocí telemetrických sond je možné sledovat: tlak ( arteriální, pleurální, venózní, levý ventrikulární, okulární, měchýřní ), biopontenciály ( ECG, EMG, EEG, EDG ), hladiny glukózy v krvi, respiraci, teploty, aktivity, aktivitu sympatických nervů. Telemetrické implantáty značky DSI se vyznačují vysokou citlivostí, systémem pro korekci tlaku a časovou kontrolou životnosti baterie.

Externí telemetrický systémy JETTM jsou určeny pro velká zvířat, umožní měření více fyziologických funkcí bez potřeby chirurgie. 

Výhody telemetrie:

- označené zviřata je možné využít pro více typů experimentů

- eliminace stresu při manipulaci

- získávání dat nevyžaduje přítomnost operátora

- snížení nákladů: snížení počtu zvířat, snížení nákladů na údržbu

Telemetrické implantáty jsou dobíjitelné, jsou na více použití. 

Kódováné ID zvířete zabraňuje záměně dat. 

Auto-konfigurace  implantátu vede k úspoře času.

 

Zpět