Reagencie

High-Speed Plasmid Mini Kit

High-Speed Plasmid Mini Kit 4 preps/ kit Kit je navržen pro rychlou purifikaci DNA plasmidů i kosmidů z 1-5 ml kultury bakteriálních buněk. Díky modifikované metodě alkalického štěpení a ošetření RNázou je získán čistý buněčný lyzát s minimálním obsahem kontaminující DNA a RNA. V...

Cena včetně DPH: 2 622,00 Kč

CEB-P-0502-500 Next Generation DNA dyes

Next Generation DNA dyes                                  Popis Next Generation DNA dyes je barvivo nové generace vázající DNA, které zajišťuje vysokou citlivost a kvalitu. V porovnání s Etidium...

Cena včetně DPH: 5 929,00 Kč

CEB-P-0503-100 Universal qPCR Master Mix

Universal qPCR Master Mix (CEB) je 2X koncentrovaná směs připravená k použití, optimalizovaná pro real-time PCR založená na sondách. Kompatibilní s většinou komerčně dostupných real-time PCR systémů (závislých / nezávislých na ROX). Universal qPCR Master Mix obsahuje protilátky proti Taq...

Cena včetně DPH: 2 420,00 Kč

CEB-P-0512-100 SYBR Green RScript RT-qPCR Kit

SYBR Green RScript RT-qPCR Kit (CEB)  Balení: 1 ml: 2X Universal qPCR SYBR Green Master Mix; 20 µl:  RScript Enzyme Mix Popis SYBR Green RScript RT-qPCR Kit poskytuje vysokou citlivost detekce hladiny cílové RNA díky reverzní transkriptáze Script, enzymu MMLV s eliminovanou aktivitou...

Cena včetně DPH: 7 865,00 Kč

CEB-P-0510-100 RScript RT-qPCR Kit

RScript RT-qPCR Kit (CEB)  Balení: 1 ml: 2X Universal qPCR Master Mix a 20 µl:  RScript Enzyme Mix RScript RT-qPCR Kit poskytuje vysokou citlivost detekce hladiny cílové RNA díky reverzní transkriptáze Script, enzymu MMLV s eliminovanou aktivitou RNázy H+ a kombinací účinných...

Cena včetně DPH: 7 865,00 Kč

CEB-P-0511-100 Universal qPCR SYBR Green Master Mix

Universal qPCR SYBR Green Master Mix (CEB) je 2x koncentrovaná, k použití připravená reakční směs Master Mixu, která je vyvinuta pro analýzu vzorků pomocí metody kvantitativní PCR (qPCR) s fluorescenčním barvivem SYBR Green I. Směs je kompatibilní s většinou komerčně dostupných systémů PCR v...

Cena včetně DPH: 2 420,00 Kč

CEB-P-0489-1 100mM dNTP SET (4x 250 uL)

100mM dNTP SET (CEB) (2′-deoxynukleosid 5′-trifosfát) obsahuje všechny čtyři deoxynukleotidy (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) v koncentraci 100 mM. Deoxynukleotidy jsou vhodné pro použití v polymerázové řetězové reakci (PCR), sekvenování, Fill-In, Nick translaci, syntéze cDNA a reakcích s TdT....

Cena včetně DPH: 3 630,00 Kč

CEB-P-0504-55 Agarose Tablets

Agarose Tablets Popis Tablety Agarose Tablets (bez DNáz/RNáz) jsou navrženy tak, aby poskytovaly čistší, bezpečnější prostředí bez nepořádku a větší pohodlí než je agaróza v prášku. Každá tableta obsahuje předem stanovené množství agarózy (0,5 g), čímž odpadá nutnost odvažovat sypkou agarózu...

Cena včetně DPH: 3 206,50 Kč

CEB-P-0509-500 UniColor Protein Ladder

UniColor Protein Ladder Unikátní kombinace 12-ti nebarvených proteinů s molekulovou hmotností od 10 až 200 kDa. Proteiny se při separaci na SDS-PAGE gelu rozdělí na jasně identifikovatelné bendy, přičemž zesílené bendy proteinů 25 kDa a 85 kDa slouží jako referenční. Ladder je dodáván již v pufru...

Cena včetně DPH: 2 722,50 Kč

CEB-P-0507-500 Blue Twelve Protein Ladder

Blue Twelve Protein Ladder Unikátní kombinace 12-ti předbarvených proteinů s molekulovou hmotností od 11 až 245 kDa.  Rekombinantní proteiny jsou kovalentně spojeny s modrým chromoforem, jeden zelený bend o velikosti 25 kDa a jeden červený bend o velikosti 75 kDa slouží jako...

Cena včetně DPH: 4 840,00 Kč

CEB-P-0494-500 Multicolor Protein Ladder

Multicolor Protein Ladder Multicolor Protein Ladder je tříbarevný proteinový standard s 9 předbarvenými proteiny pokrývajícími široký rozsah molekulových hmotností od 15 do 180 kDa. Proteiny jsou při separaci na SDS-PAGE (Tris-glycinový buffer) kovalentně spojeny s modrým chromoforem s výjimkou čtyř...

Cena včetně DPH: 3 630,00 Kč

CEB-P-0505-500 Blue Ten Protein Ladder

Blue Ten Protein Ladder  Unikátní kombinace 10-ti předbarvených proteinů o velikostech od 11 až 180 kDa.  Rekombinantní proteiny jsou kovalentně spojeny s modrým chromoforem, referenční bandy jsou o velikosti 25 kDa zelený bend a 75 kDa červený bend.  Vlastnosti: Pro monitorování...

Cena včetně DPH: 4 537,50 Kč

CEB-P-0501-600 OneStep 1Kb PLUS DNA Ladder

OneStep 1Kb PLUS DNA Ladder DNA ladder je dodáván ve formátu připraveném k použití (RTU), obsahuje 13 fragmentů s fluorescenčním barvivem v rozsahu 100-10.000 bp. Ladder je optimalizován pro přímé nanášení na nebarvené agarózové gely,  vyhýbá se tak běžně používaným postupům barvení gelu...

Cena včetně DPH: 2 299,00 Kč

CEB-P-0498-1 Safe DNA Fluorescent Stain Buffer

Safe DNA Fluorescent Stain Buffer Popis: Safe DNA Fluorescent Stain Buffer je nemutagenní fluorescenční činidlo, které umožňuje okamžitou vizualizaci DNA bendů po osvětlení agarózových gelů na BluPAD Dual LED Blue/White Light Transilluminator nebo UV Transilluminator. Bezpečný DNA fluorescenční...

Cena včetně DPH: 1 815,00 Kč

CEB-P-0485-100 Agarose MGB, 100 g

Agaróza MGB Molecular Biology Grade Agaróza (CEB) je navržena pro poskytnutí čistého a bezpečného prostředí pro elektrolytické aplikace. Šetrná k životnímu prostředí. Gel lze jednoduše připravit přidáním prášku do elektrolytického pufru a zahřátím směsi.  Vlastnosti: DNase /...

Cena včetně DPH: 3 872,00 Kč

CEB-P-0461-500 New Black Protein Ladder

New Black Protein Ladder New Black Protein Ladder obsahuje 10 předbarvených proteinů pokrývajících velikostní rozmezí 6,5 až 270 kDa. 7 z 10 proteinů je značeno modrým chromoforem. Tři proteiny slouží jako referenční a obsahují kovalentně navázanou zelenou barvičku (50 kDa) nebo červenou barvičku...

Cena včetně DPH: 4 537,50 Kč

CEB-P-0110-500 Blue Protein Ladder

Blue Protein Ladder Blue Protein Ladder obsahuje 13 předbarvených proteinů pokrývajících velikostní rozmezí 3,5 až 245 kDa. 11 proteinů obsahuje kovalentně navázanou modrou barvičku. Dva proteiny slouží jako referenční a obsahují zelenou barvičku (25 kDa) nebo červenou barvičku (75 kDa). Velikosti...

Cena včetně DPH: 5 203,00 Kč

CEB-P-0460-500 1Kb PLUS DNA Ladder

Unikátní kombinace 13 fragmentů (produkty PCR a plazmidové DNA štěpené odpovídajícími restrikčními enzymy). Velikostní standardy jsou vhodné při elektroforéze v agarózovém gelu. Rozmezí fragmentů je 100-10 000 párů bází. Bandy 1 000 a 3 000 bp slouží jako referenční a vykazují vyšší intenzitu při...

Cena včetně DPH: 1 815,00 Kč

CEB-P-0499-500 100bp DNA Ladder R3

100bp DNA Ladder R3 Unikátní kombinace 12 fragmentů (PCR produktů a plazmidové DNA stěpené odpovídajícími restrikčními enzymy), vhodných jako velikostní standardy při agarové elektroforéze. Rozmení fragmentů je 100-3000 párů bází. Bandy 500 a 3000 bp slouží jako referenční a vykazují vyšší...

Cena včetně DPH: 1 815,00 Kč

CEB-P-0105-500 50bp DNA Ladder

50bp DNA Ladder Unikátní kombinace 17 fragmentů (PCR produktů a plazmidové DNA štěpené odpovídajícími restrikčními enzymy), vhodných jako velikostní standardy při elektroforéze v agarózovém gelu. Rozmezí fragmentů je 50-1500 párů bází. Bandy 200 a 500 bp slouží jako referenční a vykazují vyšší...

Cena včetně DPH: 1 815,00 Kč

MVP096 Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit, 96 reakcí

Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit ( 96 rxn ) Sada Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit byla navržena pro vysoce výkonnou purifikaci kvalitní virové DNA a virové RNA z nebuněčných vzorků, jako je sérum, plazma, tělesné tekutiny, supernatant virem infikovaných buněčných...

Cena včetně DPH: 10 406,00 Kč

MNC-02 701 MagCore NGS Clean-up Kit, 96 izolací

701 MagCore® NGS Clean-up Kit ( 96 preps ) MagCore® kit 701 slouží k automatizované purifikaci NGS reakce a selekci velikosti fragmentů DNA. Souprava má známý formát, má všechna činidla a součásti předem zapečetěné a zabalené. Automatizovaný program purifikace vykazuje 80% nebo vyšší výtěžek...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

MNC-01 701 MagCore NGS Clean-up Kit, 36 izolací

701 MagCore® NGS Clean-up Kit ( 36 preps ) MagCore® kit 701 slouží k automatizované purifikaci NGS reakce a selekci velikosti fragmentů DNA. Souprava má známý formát, má všechna činidla a součásti předem zapečetěné a zabalené. Automatizovaný program purifikace vykazuje 80% nebo vyšší výtěžek...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

MBP096 Magnetic Beads gDNA Extraction Plate Kit (Blood)

Magnetic Beads Blood gDNA Extraction Plate Kit ( 96 rxn ) Geneaid Magnetic Beads gDNA Extraction Plate Kit (Blood) byl navržen pro vysoce výkonnou purifikaci kvalitní genomové DNA ze vzorků plné krve a buffy coat. Genomová DNA je navázána na povrch magnetických kuliček a následně uvolňována pomocí...

Cena včetně DPH: 8 954,00 Kč

DFG100 Gel Extraction Kit ( 100 preps )

Gel Extraction Kit ( 100 preps ) Kit je navržen k získání nebo koncentraci fragmentů DNA z agarózového gelu. Tato souprava pro extrakci gelu obsahuje pufr QG předem smíchaný s indikátorem pH, který zajišťuje optimální pH, usnadňuje vazbu DNA a umožňuje snadné pozorování nerozpuštěného...

Cena včetně DPH: 4 719,00 Kč

926-09374 IRDye® 680RD BoneTag™ Optical Probe (4x10 nmol)

IRDye® 680RD BoneTag™ Optical Probe IRDye 680RD BoneTag Optical Probe je sloučenina chelatující vápník konjugovaná s IRDye 680RD barvivem. Použití barviv IRDye NIR rozšiřuje detekci fluorescenčního signálu na blízkou infračervenou fluorescenční oblast spektra bez ovlivnění schopnosti...

Cena včetně DPH: 23 837,00 Kč

926-09375 IRDye® 800CW BoneTag™ Optical Probe (4x10 nmol)

IRDye® 800CW BoneTag™ Optical Probe IRDye 800CW BoneTag Optical Probe je sloučenina chelatující vápník konjugovaná s IRDye 800CW barvivem. Použití barviv IRDye NIR rozšiřuje detekci fluorescenčního signálu na blízkou infračervenou fluorescenční oblast spektra bez ovlivnění schopnosti...

Cena včetně DPH: 23 837,00 Kč

926-50401 IRDye® 800CW PEG Fluorescent Contrast Agent (15 nmol)

IRDye® 800CW PEG Optical Probe IRDye 800CW PEG kontrastní činidlo (25-60 kDa) je nespecifické zobrazovací činidlo určené k využití zvýšené permeability a retence (EPR) v biologii nádorů. EPR je běžnou charakteristikou nádorové vaskulatury. Cévní endotel v mikroprostředí nádoru je často...

Cena včetně DPH: 23 837,00 Kč

926-09889 IRDye® 800CW RGD Optical Probe (15 nmol)

IRDye® 800CW RGD Optical Probe Optická sonda IRDye 800CW RGD je fluorescenčně značená RGD zobrazovací látka BrightSite™ pro blízké infračervené záření (NIR) specificky navržená pro zacílení nadměrné exprese integrinů v nádorech. Integriny jsou heterodimerní glykoproteiny buněčného povrchu,...

Cena včetně DPH: 23 837,00 Kč

926-08946 IRDye® 800CW 2-DG Optical Probe (100 nmol)

IRDye® 800CW 2-DG Optical Probe IRDye 800CW 2-DG (2-deoxyglukóza) je fluorescenční optická zobrazovací sonda, u které bylo prokázáno, že je reaktivní s implantovanými nádory odvozenými z mnoha buněčných linií včetně A431, SW620, 3T3-L1 a PC3LMN4. Toto optické zobrazovací činidlo bylo použito pro...

Cena včetně DPH: 23 837,00 Kč