Reagencie

Produkt Cena včetně DPH  
Nucleaseliminator 1*100 ml   1 032,13 Kč
TMB Liquid membrane substrate   3 148,42 Kč
Hydroxid sodný, beads, reagent grade   1 821,05 Kč
Albumin from bovine serum   10 276,53 Kč
Glycerin   2 343,77 Kč
Imidazol   6 451,72 Kč
Glycine   9 035,07 Kč
Phenol, saturated, pH 6,6/7,9   1 793,22 Kč
Phenol: Chloroform, pH 6,7/8,0, premixed with isoamyl alc.   2 865,28 Kč
Phenol / chloroform / isoamyl alcohol, single-phase   3 542,88 Kč
Proteinase K   18 407,73 Kč
Lysozyme (egg white), activity >20 kU/mg, ultra pure grade   5 124,35 Kč
RNA extraction reagent, RiboZol   8 681,75 Kč
Agar, bacteriological   16 728,25 Kč
Agar, bacteriological   25 975,07 Kč
LB broth, Miller formulation, tissue culture grade   4 855,73 Kč
LB broth, Miller formulation, tissue culture grade   9 613,45 Kč
Sodium chloride   4 446,75 Kč
Yeast extract   4 277,35 Kč
Tryptone, bacteriological grade   11 476,85 Kč
IPTG, dioxane-free   2 230,03 Kč
X-gal   11 703,12 Kč
HEPES free acid   18 506,95 Kč
D-glucose, anhydrous   2 907,63 Kč
Ampicillin sodium salt, working concentration 50 µg/ml   5 604,72 Kč
Neomycin sulphate, working concentration 50 µg/ml   3 741,32 Kč
G418 sulphate   9 119,77 Kč
White mineral oil (petroleum), high purity   1 990,45 Kč
Agarose I, 500 g   10 877,90 Kč
Agarose I, 100 g   7 469,33 Kč