Reagencie

DP300 DNA Cleanup Kit, 300 izolací

DP300 DNA Cleanup Kit, 300 izolací

DNA Cleanup Kit je navržen k purifikaci nebo zakoncentrování 70 bp - 20 kb DNA (plasmidová BAC/PAC, genomová, mitochondriální, virová, bakteriofágová), která byla již dříve izolována pomocí různých technik z enzymatických reakcí, digesce proteinázou K nebo jiných preparací. Jedinečný DNA...

Cena včetně DPH: 6 485,60 Kč

23600 RNA CleanUp and Concentration Kit, 50 izolací

23600 RNA CleanUp and Concentration Kit, 50 izolací

RNA Clean-Up and Concentration Kit RNA Clean-Up and Concentration Kit (Norgen Biotek) představuje rychlou metodu přečištění a koncentrace RNA (včetně miRNA) z TRIzol® a TRI Reagent®, enzymatických reakcí, transkripce in vitro, značení atd. Jedná se o robustní soupravu pro všechny účely čištění...

Cena včetně DPH: 12 354,10 Kč

RU53800 Saliva RNA Collection and Preservation Devices, 50 ks

RU53800 Saliva RNA Collection and Preservation Devices, 50 ks

Saliva RNA Collection and Preservation Devices Saliva RNA Collection and Preservation Devices (Norgen Biotek) představuje komplexní vybavení pro odběr a uchování RNA ze slin. Sada je navržena pro 1) jednoduchý a neinvazivní odběr slin a 2) uchování RNA ve vzorcích slin při okolní teplotě. Složení:...

Cena včetně DPH: 36 058,00 Kč

69100 Saliva/Swab RNA Purification Kit, 50 izolací

69100 Saliva/Swab RNA Purification Kit, 50 izolací

Saliva/Swab RNA Purification Kit Tento purifikační kit poskytuje rychlou metodu přečištění celkové RNA z nekonzervovaných slin a výtěrů z nosu / krku a z konzervovaných slin shromážděných pomocí sady Saliva RNA Collection and Preservation Devices (RU53800) nebo z konzervovaných...

Cena včetně DPH: 13 527,80 Kč

DFC300 PCR Cleanup Kit, 300 izolací

DFC300 PCR Cleanup Kit, 300 izolací

GenepHlow™ PCR Cleanup Kit (Geneaid) je navržen k izolaci, koncentraci nebo čištění fragmentů DNA z PCR nebo jiných enzymatických reakcí. Tato purifikační souprava obsahuje jako volitelný optimalizační doplněk indikátor pH. Pokud hodnota pH překročí optimální hladinu (>...

Cena včetně DPH: 6 183,10 Kč

GGS-JL-009 Genial Helix ProCell Erythrocyte Lysis Solution ( 100ml )

GGS-JL-009 Genial Helix ProCell Erythrocyte Lysis Solution ( 100ml )

Erythrocyte Lysis Solution je určen pro jednoduché předošetření vzorků amniotické tekutiny silně obarvené krví, rychle odstraňuje kontaminaci červenými krvinkami (erytrocyty). Na rozdíl od mnoha podobných produktů používaných v molekulární biologii, které červené krvinky lyzují je tento...

Cena včetně DPH: 15 058,45 Kč

GGS-JL008 Genial Helix ProCell Metaphase Arresting Solution ( 100ml )

GGS-JL008 Genial Helix ProCell Metaphase Arresting Solution ( 100ml )

Metaphase Arresting Solution je roztok kolchicin / vinblastin sulfát v PBS, používaný k procentuálnímu zvýšení metafázových buněk pro chromozomální studie.  Vlastnosti: Účinnější a šetrnější než samotný kolchicin pro kostní dřeň Pro obtížné tumory a jiné problematické tkáně s nízkým...

Cena včetně DPH: 10 890,00 Kč

GGS-JL007 Genial Helix ProCell Pre-Hypotonic Solution ( 5ml )

GGS-JL007 Genial Helix ProCell Pre-Hypotonic Solution ( 5ml )

Pre-Hypotonic Solution se používá jako prevence srážení buněk před hypotonizací při odběru krve nebo kostní dřeně. Pre-hypotonický roztok následně zefektivňuje hypotonický krok tím, že snižuje tendenci chromozomů ke shlukování. Vlastnosti: Zvláště užitečný při hybridizaci CGH...

Cena včetně DPH: 6 058,47 Kč

GGS-JL006b Genial Helix ProCell Buffered Hypotonic Solution ( 1000ml )

GGS-JL006b Genial Helix ProCell Buffered Hypotonic Solution ( 1000ml )

Buffered Hypotonic Solution je hypotonický roztok vyvinutý pro vzorky kostní dřeně.  Vlastnosti: Obsahuje 0,4% KCl a HEPES Vhodné pro každou aplikaci i pro obtížné vzorky Balení obsahuje prášek pro přípravu 1000 ml zásobního roztoku www.genialhelix.com

Cena včetně DPH: 4 636,72 Kč

GGS-JL006a Genial Helix ProCell Buffered Hypotonic Solution ( 250ml )

GGS-JL006a Genial Helix ProCell Buffered Hypotonic Solution ( 250ml )

Buffered Hypotonic Solution je hypotonický roztok vyvinutý pro vzorky kostní dřeně.  Vlastnosti: Obsahuje 0,4% KCl a HEPES Vhodné pro každou aplikaci i pro obtížné vzorky Balení obsahuje prášek pro přípravu 250 ml zásobního roztoku www.genialhelix.com

Cena včetně DPH: 2 883,43 Kč

GGS-JL005b Genial Helix ProCell Optimal Hypotonic Solution ( 1000ml )

GGS-JL005b Genial Helix ProCell Optimal Hypotonic Solution ( 1000ml )

Optimal Hypotonic Solution je hypotonický roztok dosahující optimálního metafázového prostředí. Roztok zvyšuje objem buněk, což poskytuje více prostoru na rozptýlení chromozomům a usnadňuje tak analýzu crossing-over procesu.  Vlastnosti: Roztok je vyvinutý pro obtížné krevní vzorky,...

Cena včetně DPH: 4 636,72 Kč

GGS-JL005a Genial Helix ProCell Optimal Hypotonic Solution ( 250ml )

GGS-JL005a Genial Helix ProCell Optimal Hypotonic Solution ( 250ml )

Optimal Hypotonic Solution je hypotonický roztok dosahující optimálního metafázového prostředí. Roztok zvyšuje objem buněk, což poskytuje více prostoru na rozptýlení chromozomům a usnadňuje tak analýzu crossing-over procesu.  Vlastnosti: Roztok je vyvinutý pro obtížné krevní vzorky,...

Cena včetně DPH: 2 883,43 Kč

GGS-JL003a Genial Helix ProCell Chromosome Resolution Additive - CRA ( 1ml )

GGS-JL003a Genial Helix ProCell Chromosome Resolution Additive - CRA ( 1ml )

Chromosome Resolution Additive efektivně zabraňuje zkracování chromozomů a podporuje elongaci rozvolněním chemické vazby v nadšroubovicovém vinutí chromozomů. Výsledkem jsou chromozómy v profázové kvalitě.  Vlastnosti: Vyvinuto speciálně pro tkáně odolné vůči existujícím profázovým...

Cena včetně DPH: 3 452,13 Kč

GGS-JL001 Genial Helix ProCell Anticlotting Reagent - ACR ( 200mg )

GGS-JL001 Genial Helix ProCell Anticlotting Reagent - ACR ( 200mg )

Anticlotting Reagent je nově vyvinutý produkt, který se skládá ze směsi štěpících enzymů aktivně štěpící proteiny krevních sraženin. Krevní sraženiny tak lze rychle rozpustit v cenných cytogenetických vzorcích (kostní dřeň, krevní vzorky). Produkt neobsahuje stopy streptokinázy, která může být...

Cena včetně DPH: 9 042,33 Kč

GGS-JL004 Genial Helix ProCell Cytoclear Cytoplasm Remover ( 1ml )

 GGS-JL004 Genial Helix ProCell Cytoclear Cytoplasm Remover ( 1ml )

Cytoclear je nově vyvinutý produkt sestávající ze směsi proteinových detergentů, který dokáže rychle rozpouštět a odstraňovat perzistující cytoplazmu (způsobenou zejména nedostatečným hypotonickým ošetřením) během zpracování chromozomů ve fázi fixace roztokem methanol-kyselina octová....

Cena včetně DPH: 7 337,44 Kč

GGS-JL002/L Genial Helix ProCell Lymphocyte Growth Supplement ( 10ml )

GGS-JL002/L Genial Helix ProCell Lymphocyte Growth Supplement ( 10ml )

Lymphocyte Growth Supplement je komplexní směs růstových promotorů, které mají výrazný stimulační účinek na periferní lymfocytární kultury. Zvyšuje buněčný růst a mitotický index a také zlepšuje morfologii chromozomů v krevních kulturách. Tento doplněk pro růst lymfocytů může zkrátit dobu...

Cena včetně DPH: 5 442,58 Kč

GGS-JL002 Genial Helix ProCell Bone Marrow Growth Supplement ( 20ml )

GGS-JL002 Genial Helix ProCell Bone Marrow Growth Supplement ( 20ml )

Bone Marrow Growth Supplement je novodobé aditivum pro kultivační média, které má výrazný stimulační účinek na růst a morfologii buněk kostní dřeně. Účinné je také u těžko rostoucích solidních tumorů a lymfomů. Vlastnosti: Výrazný stimulační účinek na buňky kostní dřeně Komplexní směs...

Cena včetně DPH: 6 531,58 Kč

High Sensitive Femto Western Substrate

High Sensitive Femto Western Substrate

High Sensitive Pico Plus Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu, citlivý a kompatibilní s vodivými imunobloty s HPR - konjugovanými sekundárními protilátkami.  Vlastnosti: Bez nutnosti optimalizace Vysoký stupeň citlivosti a prodloužené trvání...

Cena včetně DPH: 8 409,50 Kč

High Sensitive Pico Ultra Western Substrate

High Sensitive Pico Ultra Western Substrate

High Sensitive Pico Ultra Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu, citlivý a kompatibilní s vodivými imunobloty s HPR - konjugovanými sekundárními protilátkami.  Vlastnosti: Bez nutnosti optimalizace Vysoký stupeň citlivosti a prodloužené trvání...

Cena včetně DPH: 5 989,50 Kč

qPCR SYBER Green MasterMix

qPCR SYBER Green MasterMix

qPCR SYBER Green MasterMix (CEB) zajišťuje jednoduché, specifické a stabilní provedení kvantitativní analýzy vzorků DNA. Reakční MasterMix obsahuje hot-start DNA polymerázu blokující aktivitu při pokojové teplotě. Aktivace enzymu je obnovena při 95°C, čímž je zajištěn "horký start" pro Taq DNA...

Cena včetně DPH: 4 331,80 Kč

Agarose MGB

Agarose MGB

Agaróza MGB - Molecular Biology Grade (CEB) je navržena pro poskytnutí čistého a bezpečného prostředí pro elektrolytické aplikace. Šetrná k životnímu prostředí. Gel lze jednoduše připravit přidáním prášku do elektrolytického pufru a zahřátím směsi.  Vlastnosti: DNase /...

Cena včetně DPH: 7 139,00 Kč

High Sensitive Pico Plus Western Substrate

High Sensitive Pico Plus Western Substrate

High Sensitive Pico Plus Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu, citlivý a kompatibilní s vodivými imunobloty s HPR - konjugovanými sekundárními protilátkami.  Vlastnosti: Bez nutnosti optimalizace Vysoký stupeň citlivosti a prodloužené trvání...

Cena včetně DPH: 3 569,50 Kč

Safe DNA Staining Solution

Safe DNA Staining Solution

Safe DNA Staining Solution (CEB) je nemutagenní fluorescenční činidlo vytvářející okamžitou vizualizaci DNA bandů pod modrým světlem nebo UV zářením na agarózovém gelu. Tento roztok je nejcitlivější barvivo dostupné pro detekci dvouřetězcové DNA (dsDNA). Obsahuje tři stopovací...

Cena včetně DPH: 1 197,90 Kč

Ready To Use PCR MasterMix

Ready To Use PCR MasterMix

Ready To Use PCR MasterMix (CEB) je hotová reakční směs k provedení PCR reakce po jednoduchém přidání primerů, templátu a vody. Reakční MasterMix obsahuje Taq DNA polymerázu purifikovanou z E.coli exprimující gen DNA polymerázy kmene Thermus aquaticus. Tento enzym má 5 '→ 3' DNA...

Cena včetně DPH: 4 573,80 Kč

Super PCR MasterMix

Super PCR MasterMix

Super PCR MasterMix (CEB) poskytuje vhodné reagencie k provedení amplifikace templátů nukleových kyselin pomocí PCR reakce. Reakční MasterMix je dodáván ve dvojnásobné koncentraci, což přidáním primerů a templátu umožňuje snadné nastavení reakčního objemu.  Vzorky...

Cena včetně DPH: 4 089,80 Kč

Fast HiFi DNA Polymerase

Fast HiFi DNA Polymerase

Fast HiFi DNA Polymerase (CEB) je nový rekombinantní enzym s genetickou modifikací pro vlastní aminokyselinovou sekvenci, má 70x lepší přesnost než Taq DNA polymeráza a extrémní rychlost elongace. Fast HiFi DNA polymeráza má vyšší stabilitu při vysoké teplotě a díky této vlastnosti je vhodná pro...

Cena včetně DPH: 1 681,90 Kč

Simple Taq DNA Polymerase

Simple Taq DNA Polymerase

Simple Taq DNA Polymerase (CEB) je jednoduchá specifická reakční směs pro PCR a další aplikace molekulární biologie. Polymeráza je získána purifikací z E.coli exprimující gen DNA polymerázy bakteriálního kmene Thermus aquaticus, má 5 '→ 3' DNA polymerázovou a 5 '→ 3' exonukleázovou aktivitu,...

Cena včetně DPH: 2 395,80 Kč

GENEzol™ Reagent, 200 ml

GENEzol™ Reagent, 200 ml

Činidlo GENEzol™ Reagent (Geneaid) je roztok na bázi fenolu, chloroformu a guanidin isothiokyanátu pro extrakci vysoce kvalitní celkové RNA nebo pro současnou extrakci RNA, DNA a proteinu z celé řady vzorků, např. z krve, z frakce buffy coat, z plazmy, séra, z buněčných a tkáňových kultur....

Cena včetně DPH: 8 808,80 Kč

GENEzol™ Reagent, 100 ml

GENEzol™ Reagent, 100 ml

Činidlo GENEzol™ Reagent (Geneaid) je roztok na bázi fenolu, chloroformu a guanidin isothiokyanátu pro extrakci vysoce kvalitní celkové RNA nebo pro současnou extrakci RNA, DNA a proteinu z celé řady vzorků, např. z krve, z frakce buffy coat, z plazmy, séra, z buněčných a tkáňových kultur....

Cena včetně DPH: 4 888,40 Kč

LightScanner Master Mix, 100 reakcí

LightScanner Master Mix, 100 reakcí

LightScanner Master Mix (BioFire Diagnostics) je robustní master mix zajišťující optimalizované řešení pro PCR aplikace, Hi-Res Melting aplikace a genotypování nejen na přístrojích BioFire Diagnostics. Tato reakční směs výrazně redukuje čas a šetří finance svým vynikajícím výkonem a...

Cena včetně DPH: 5 142,50 Kč