Reagencie

MVP096 Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit, 96 reakcí

Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit ( 96 rxn ) Sada Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit byla navržena pro vysoce výkonnou purifikaci kvalitní virové DNA a virové RNA z nebuněčných vzorků, jako je sérum, plazma, tělesné tekutiny, supernatant virem infikovaných buněčných...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

MNC-02 701 MagCore NGS Clean-up Kit, 96 izolací

701 MagCore® NGS Clean-up Kit ( 96 preps ) MagCore® kit 701 slouží k automatizované purifikaci NGS reakce a selekci velikosti fragmentů DNA. Souprava má známý formát, má všechna činidla a součásti předem zapečetěné a zabalené. Automatizovaný program purifikace vykazuje 80% nebo vyšší výtěžek...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

MNC-01 701 MagCore NGS Clean-up Kit, 36 izolací

701 MagCore® NGS Clean-up Kit ( 36 preps ) MagCore® kit 701 slouží k automatizované purifikaci NGS reakce a selekci velikosti fragmentů DNA. Souprava má známý formát, má všechna činidla a součásti předem zapečetěné a zabalené. Automatizovaný program purifikace vykazuje 80% nebo vyšší výtěžek...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

MBP096 Magnetic Beads gDNA Extraction Plate Kit (Blood)

Magnetic Beads Blood gDNA Extraction Plate Kit ( 96 rxn ) Geneaid Magnetic Beads gDNA Extraction Plate Kit (Blood) byl navržen pro vysoce výkonnou purifikaci kvalitní genomové DNA ze vzorků plné krve a buffy coat. Genomová DNA je navázána na povrch magnetických kuliček a následně uvolňována pomocí...

Cena včetně DPH: 9 292,80 Kč

DFG100 Gel Extraction Kit ( 100 preps )

Gel Extraction Kit ( 100 preps ) Kit je navržen k získání nebo koncentraci fragmentů DNA z agarózového gelu. Tato souprava pro extrakci gelu obsahuje pufr QG předem smíchaný s indikátorem pH, který zajišťuje optimální pH, usnadňuje vazbu DNA a umožňuje snadné pozorování nerozpuštěného...

Cena včetně DPH: 3 267,00 Kč

C13108 X-CLARITY™ Hydrogel Solution Sample Kit ( 1 box )

X-CLARITY™ Hydrogel Solution Sample Kit ( 1 box ) X-CLARITY™ Hydrogel Solution Kit je předem testovaný hydrogelový roztok pro uniformní a konzistentní hybridizaci tkáň-hydrogel. Souprava se skládá z hydrogelového roztoku X-CLARITY™ a polymeračního iniciátoru X-CLARITY™.  X-CLARITY™...

Cena včetně DPH: 3 751,00 Kč

C13100 X-CLARITY™ Mounting Solution, sample ( 5 x 1 ml )

X-CLARITY™ Mounting Solution, sample ( 5 x 1 ml ) X-CLARITY Mounting Solution je ve vodě rozpustné činidlo pro přizpůsobení indexu lomu u vyčištěných tkání. Index lomu (RI) roztoku je 1,460 při 25 °C a je stabilní v širokém teplotním rozsahu. Roztok minimalizuje odbarvování a...

Cena včetně DPH: 5 203,00 Kč

C13101 X-CLARITY™ Mounting Solution ( 25 ml )

X-CLARITY™ Mounting Solution X-CLARITY Mounting Solution je ve vodě rozpustné činidlo pro přizpůsobení indexu lomu u vyčištěných tkání. Index lomu (RI) roztoku je 1,460 při 25 °C a je stabilní v širokém teplotním rozsahu. Roztok minimalizuje odbarvování a zachovává fluorescenční...

Cena včetně DPH: 6 655,00 Kč

C13001 Electrophoretic Tissue Clearing Solution ( 12 x 1L )

Electrophoretic Tissue Clearing Solution Elektroforetický roztok pro čištění tkání je předem namíchaný pufr na bázi SDS, optimalizovaný pro použití s X-CLARITY™ Tissue Clearing System II. Velikost balení: 12 x 1 l roztoku

Cena včetně DPH: 25 894,00 Kč

926-09374 IRDye® 680RD BoneTag™ Optical Probe (4x10 nmol)

IRDye® 680RD BoneTag™ Optical Probe IRDye 680RD BoneTag Optical Probe je sloučenina chelatující vápník konjugovaná s IRDye 680RD barvivem. Použití barviv IRDye NIR rozšiřuje detekci fluorescenčního signálu na blízkou infračervenou fluorescenční oblast spektra bez ovlivnění schopnosti...

Cena včetně DPH: 17 835,40 Kč

926-09375 IRDye® 800CW BoneTag™ Optical Probe (4x10 nmol)

IRDye® 800CW BoneTag™ Optical Probe IRDye 800CW BoneTag Optical Probe je sloučenina chelatující vápník konjugovaná s IRDye 800CW barvivem. Použití barviv IRDye NIR rozšiřuje detekci fluorescenčního signálu na blízkou infračervenou fluorescenční oblast spektra bez ovlivnění schopnosti...

Cena včetně DPH: 17 835,40 Kč

926-50401 IRDye® 800CW PEG Fluorescent Contrast Agent (15 nmol)

IRDye® 800CW PEG Optical Probe IRDye 800CW PEG kontrastní činidlo (25-60 kDa) je nespecifické zobrazovací činidlo určené k využití zvýšené permeability a retence (EPR) v biologii nádorů. EPR je běžnou charakteristikou nádorové vaskulatury. Cévní endotel v mikroprostředí nádoru je často...

Cena včetně DPH: 17 835,40 Kč

926-09889 IRDye® 800CW RGD Optical Probe (15 nmol)

IRDye® 800CW RGD Optical Probe Optická sonda IRDye 800CW RGD je fluorescenčně značená RGD zobrazovací látka BrightSite™ pro blízké infračervené záření (NIR) specificky navržená pro zacílení nadměrné exprese integrinů v nádorech. Integriny jsou heterodimerní glykoproteiny buněčného povrchu,...

Cena včetně DPH: 17 835,40 Kč

926-08946 IRDye® 800CW 2-DG Optical Probe (100 nmol)

IRDye® 800CW 2-DG Optical Probe IRDye 800CW 2-DG (2-deoxyglukóza) je fluorescenční optická zobrazovací sonda, u které bylo prokázáno, že je reaktivní s implantovanými nádory odvozenými z mnoha buněčných linií včetně A431, SW620, 3T3-L1 a PC3LMN4. Toto optické zobrazovací činidlo bylo použito pro...

Cena včetně DPH: 17 835,40 Kč

926-08446 IRDye® 800CW EGF Optical Probe (20 nmol)

IRDye® 800CW EGF Optical Probe Optická sonda EGF IRDye 800CW je fluorescenčně značený rekombinantní lidský epidermální růstový faktor (EGF) pro blízkou infračervenou oblast (NIR). Rekombinantní polypeptid EGF obsahující 54 aminokyselinových reziduí (6,2 kDa) je konjugovaný s infračervenými barvivy...

Cena včetně DPH: 17 835,40 Kč

928-54040 VRDye™ 549 Protein Labeling Kit (High MW)

VRDye™ 549 Protein Labeling Kits VRDy 549 Protein Labeling Kits mohou být použity pro značení proteinů v rozsahu molekulové hmotnosti 50 kDa až 200 kDa. Značené protilátky lze použít pro aplikace, jako je průtoková cytometrie, mikroskopie a imunohistochemie. Vlastnosti: Viditelná...

Cena včetně DPH: 20 182,80 Kč

928-54044 VRDye™ 549 Protein Labeling Kit (High MW-microscale)

VRDye™ 549 Protein Labeling Kits VRDy 549 Protein Labeling Kits mohou být použity pro značení proteinů v rozsahu molekulové hmotnosti 50 kDa až 200 kDa. Značené protilátky lze použít pro aplikace, jako je průtoková cytometrie, mikroskopie a imunohistochemie. Vlastnosti: Viditelná...

Cena včetně DPH: 17 835,40 Kč

928-49044 VRDye™ 490 Protein Labeling Kit (High MW-microscale)

VRDye™ 490 Protein Labeling Kits VRDy 490 Protein Labeling Kits mohou být použity pro značení proteinů v rozsahu molekulové hmotnosti 50 kDa až 200 kDa. Značené protilátky lze použít pro aplikace, jako je průtoková cytometrie, mikroskopie a imunohistochemie. Vlastnosti: Viditelná...

Cena včetně DPH: 17 835,40 Kč

928-49040 VRDye™ 490 Protein Labeling Kit (High MW)

VRDye™ 490 Protein Labeling Kits VRDy 490 Protein Labeling Kits mohou být použity pro značení proteinů v rozsahu molekulové hmotnosti 50 kDa až 200 kDa. Značené protilátky lze použít pro aplikace, jako je průtoková cytometrie, mikroskopie a imunohistochemie. Vlastnosti: Viditelná...

Cena včetně DPH: 20 182,80 Kč

928-38076 IRDye® 680RD Protein Labeling Kit (Microscale)

IRDye® 680RD Protein Labeling Kits IRDye 680RD Protein Labeling Kit lze použít ke značení protilátek a jiných proteinů, je vhodný pro aplikace Western blot, In-Cell Western™ assays, zobrazování in vivo a pro zobrazování celých orgánů nebo tkáňových řezů. Vlastnosti: Reaktivní barviva...

Cena včetně DPH: 17 835,40 Kč

928-38074 IRDye® 680RD Protein Labeling Kit (Low MW)

IRDye® 680RD Protein Labeling Kits IRDye 680RD Protein Labeling Kit lze použít ke značení protilátek a jiných proteinů, je vhodný pro aplikace Western blot, In-Cell Western™ assays, zobrazování in vivo a pro zobrazování celých orgánů nebo tkáňových řezů. Vlastnosti: Reaktivní barviva...

Cena včetně DPH: 22 627,00 Kč

928-38072 IRDye® 680RD Protein Labeling Kit (High MW)

IRDye® 680RD Protein Labeling Kits IRDye 680RD Protein Labeling Kit lze použít ke značení protilátek a jiných proteinů, je vhodný pro aplikace Western blot, In-Cell Western™ assays, zobrazování in vivo a pro zobrazování celých orgánů nebo tkáňových řezů. Vlastnosti: Reaktivní barviva...

Cena včetně DPH: 20 182,80 Kč

928-38070 IRDye® 680LT Protein Labeling Kit (Microscale)

IRDye® 680LT Protein Labeling Kits IRDye 680LT Protein Labeling Kit lze použít ke značení protilátek a jiných proteinů, je vhodný pro aplikace Western blot a mikroskopii. Vlastnosti: Reaktivní barviva IRDye nesou N-hydroxysukcinimidovou (NHS) reaktivní skupinu, která se váže na volné...

Cena včetně DPH: 17 835,40 Kč

928-38068 IRDye® 680LT Protein Labeling Kit (Low MW)

IRDye® 680LT Protein Labeling Kits IRDye 680LT Protein Labeling Kit lze použít ke značení protilátek a jiných proteinů, je vhodný pro aplikace Western blot a mikroskopii. Vlastnosti: Reaktivní barviva IRDye nesou N-hydroxysukcinimidovou (NHS) reaktivní skupinu, která se váže na volné...

Cena včetně DPH: 22 627,00 Kč

928-38066 IRDye® 680LT Protein Labeling Kit (High MW)

IRDye® 680LT Protein Labeling Kits IRDye 680LT Protein Labeling Kit lze použít ke značení protilátek a jiných proteinů, je vhodný pro aplikace Western blot a mikroskopii. Vlastnosti: Reaktivní barviva IRDye nesou N-hydroxysukcinimidovou (NHS) reaktivní skupinu, která se váže na volné...

Cena včetně DPH: 20 182,80 Kč

928-38044 IRDye® 800CW Protein Labeling Kit (Microscale)

IRDye® 800CW Protein Labeling Kit - Microscale IRDye 800CW Protein Labeling Kit lze použít ke značení protilátek a jiných proteinů, je vhodný pro aplikace Western blot, In-Cell Western™ assays, zobrazování in vivo a pro zobrazování celých orgánů nebo tkáňových...

Cena včetně DPH: 17 835,40 Kč

928-38042 IRDye® 800CW Protein Labeling Kit (Low MW)

IRDye® 800CW Protein Labeling Kit - Low Moleclular Weight  IRDye 800CW Protein Labeling Kit lze použít ke značení protilátek a jiných proteinů, je vhodný pro aplikace Western blot, In-Cell Western™ assays, zobrazování in vivo a pro zobrazování celých orgánů nebo tkáňových...

Cena včetně DPH: 22 627,00 Kč

928-38040 IRDye® 800CW Protein Labeling Kit (High MW)

IRDye® 800CW Protein Labeling Kit - High Moleclular Weight  IRDye 800CW Protein Labeling Kit lze použít ke značení protilátek a jiných proteinů, je vhodný pro aplikace Western blot, In-Cell Western™ assays, zobrazování in vivo a pro zobrazování celých orgánů nebo tkáňových...

Cena včetně DPH: 20 182,80 Kč

929-90030 PSVue® 794 Reagent Kit

PSVue® 794 Reagent Kit PSVue 794 je fluorescenční sonda pro detekci apoptických a nekrotických buněk, bakterií a dalších membrán s negativním nábojem v blízké červené oblasti.  Vlastnosti: Excitační maximum při 794 nm, emisní maximum při 810 nm Prostřednictvím své zink(II)-dipikolylaminové...

Cena včetně DPH: 21 646,90 Kč

929-90001 Diluent C for Use with CellVue® Fluorescent Cell Labeling Kits

Diluent C for Use with CellVue® Fluorescent Cell Labeling Kits CellVue fluorescentní značící kity využívají patentovanou technologii membránového značení. Fluorescenční barvivo s dlouhými alifatickými uhlovodíkovými řetězci je stabilně začleněno do lipidových oblastí v buněčné membráně. Barvivo...

Cena včetně DPH: 10 539,10 Kč