IBIDI

80022 ibidi Freezing Medium Classic (5 x 20 ml)

Cena včetně DPH: 8 143,30 Kč

50001 ibidi Mounting Medium (15 ml)

Cena včetně DPH: 2 904,00 Kč

50051 ibidi Anti-Evaporation Oil (125 ml)

Cena včetně DPH: 7 030,10 Kč

50101 ibidi Immersion Oil (15 ml)

Cena včetně DPH: 3 424,30 Kč

50201 Collagen Type I, rat tail (5 mg/ml), 1 x 5 ml

Cena včetně DPH: 11 289,30 Kč

50204 Collagen Type I, rat tail (10 mg/ml), 1 x 5 ml

Cena včetně DPH: 15 270,20 Kč

50011 ibidi Mounting Medium with DAPI (15 ml)

Cena včetně DPH: 3 121,80 Kč

50202 Collagen Type I, rat tail (5 mg/ml), 4 x 5 ml

Cena včetně DPH: 17 787,00 Kč

50203 Collagen Type I, rat tail (5 mg/ml), 1 x 100 ml

Cena včetně DPH: 56 361,80 Kč

50205 Collagen Type I, rat tail (10 mg/ml), 4 x 5 ml

Cena včetně DPH: 32 040,80 Kč

50206 Collagen Type I, rat tail (10 mg/ml), 1 x 100 ml

Cena včetně DPH: 121 350,90 Kč

80023 ibidi Freezing Medium Classic (120 ml)

Cena včetně DPH: 8 203,80 Kč