4TITUDE

 • PCR zkumavky, stripy
 • FrameStar technologie
 • Automatické zatavovací systémy
 • Adhezivní fólie pro zalepování destiček
 • Univerzální destičky

BEL ENGINEERING

 • Předvážky
 • Přesné váhy
 • Analytické váhy
 • Průmyslové kompaktní váhy
 • Analyzátor vlhkosti
 • Lupy
 • Laboratorní biologické mikroskopy
 • Digitální kamery pro mikroskopy

BIOER

 • Digitální vodní lázně
 • Nechlazené a chlazené termobloky
 • Chlazený třepaný termoblok
 • Přístroje pro PCR:
  GeneQ cyklér
  LifePro cyklér
  LifeTouch cyklér
  TC-XP cyklér
  GenePro cyklér
  GeneTouch cyklér

BIOCHAIN

 • Universální DNA a c DNA, cDNA knihovna, cDNA panely
 • Genomic DNA, Small Size Genomic DNA
 • RNA (univerzální, totální siRNA)
 • Proteiny
 • Tkáňe - Arraye ze zmražených nebo parafinových tkání
 • Protilátky
 • Buňky a kultivační média
 • Biomarkery

BIOCHROM AG

 • Růstová média
 • Séra
 • Aditiva
 • Růstové faktory


BIOCHROM - WPA

 • Biotech UV1101 fotometr
 • Biowave S2100 spektrofotometr
 • CO8000 spektrofotometr pro měření denzity buněk

BIOLOGICS, INC.

 • Homogenizátory
 • Počítače buněk

 

BIOSERA

 • Fetální séra

BIOSPACELAB

 • Systémy pro autoradiografii, scintigrafii a pro pozorování bioluminiscenčních / fluorescenčních signálů:
  Beta Imager
  Micro Imager
  Gamma Imager
  Photon Imager

BREMA

 • Výrobníky šupinkového ledu

CAPP

 • Pipety a špičky
 • Laboratorní plastik

 

CLONTECH

 • PCR polymerázy, reverzní transkriptázy, qPCR produkty
 • Klonování a knihovny
 • RNA
 • Expresní profilování
 • RNA interference
 • Systémy pro expresi v savčích buňkách
 • Buněčné kultury a epigenetika
 • Fluorescenční proteiny a reporterové systémy
 • Proteinové interakce
 • Eorese proteinů
 • Purifikace proteinů
 • Buněčné signalizace

CLORDISYS

 • Dekontaminace a sterilizace pomocí ClO2

CONSORT

 • Napěťové zdroje
  

 

 

CRUMA

 • Bezodtahové digestoře
 • Malé laminární boxy

 

D SI

 • Telemetrické  systémy pro fyziologii a biomedicínu

DELTALAB

 • Obecný laboratorní plastik (mikrozkumavky, stojánky na mikrozkumavky, plastové krabičky na vzorky, Petriho misky, očkovací kličky, roztěrky, biohazard kontejnery, Pausterovy pipety, laboratorní rukavice...)
 • Ruční pipetovací balonek, ruční pipetovací pumpy
  

GE HEALTHCARE

 • Deltavision systémy

GENEAID

 • Purifikace DNA (purifikace plasmidové DNA, GEL/PCR purifikační kity, kity na purifikace genomické DNA)
 • Purifikace RNA
 • Purifikace virové nukleové kyseliny

GENIAL GENETICS

 • Systémy a reagencie pro cytogenetickou analýzu

GUAVA TECHNOLOGIES

 • 3 barevné imunofenotypizace
 • Absolutní kvantifikace buněk bez kuliček
 • Buněčný cyklus
 • Kity pro měření apoptózy-AnexinV,
 • Kaspázy,TUNEL
 • Malé, personální Flowcytometry - mikrocytometrie
 • Mitochondriální potenciál
 • Viabilita

HAIER

 • Bioreaktory
 • Lednice
 • Hlubokomrazící boxy
 • Nízkoteplotní peroxidové sterilizátory
 • Laboratorní myčky

HANIL

 • Koncentrátory
 • Centrifugy
  PCR centrifugy
  Univerzální centrifugy
  Vysokorychlostní centrifugy
  Velkoobjemové centrifugy

HARVARD APPARATUS

 • Přesné pumpy
 • Ventilátory pro malá zvířata
 • Anestetické vybavení pro respirační studie
 • Vybavení pro buňkovou biologii a elektrofyziologii
 • Vybavení pro fyziologické studie

HERMLE

 • Centrifugy
  PCR centrifugy chlazené
  Univerzální centrifugy chlazené
  Univerzální centrifugy nechlazené
  Vysokorychlostní centrifugy

HIDEX OY

 • Multidetekční systémy (Chameleon)

HOEFER

 • Elektroforézy
 • Blottery
 • Sušení gelů - Systém Slab Gel Dryer
 • SG gradientové mixéry
 • Systém pro promývání skel
 • Napěťové zdroje

IBIDI

 • Plastik pro pozorování živých buněk ve vysokém rozlišení
 • Možnost výběru až 3 produktů ibidi jako bezplatných vzorků: ibidi Free Sample Program

IDAHO TECHNOLOGY

 • Systémy pro detekci mutací

IDT

 • Oligonukleotidy
 • PrimeTime próby
 • PrimeTime assaye
 • Syntéza genů
 • gBlocks genové fragmenty

INNOPSYS

 • Mikroarray skenery s vysokým rozlišením a výkonem

iTHERA MEDICAL

 • Multispektrální optoakustická tomografie
 • Funkční, anatomické, molekulární zobrazování
 • Monitorování farmakokinetických procesů
 • Monitorování farmakodynamických procesů
 • Možnost použití v klinických aplikacích

LABNET

 • Pipety a pipetovací stanice
 • Centrifugy
 • Termobloky a suché lázně
 • Třepačky a třepané inkubátory
 • Inkubátory
 • MultiGene cykléry
 • Elektroforézy
 • Napěťové zdroje

LABTECH

 • Vodní lázně
 • Termobloky a suché lázně
 • Inkubátory
 • Horkovzdušné sušárny
 • Parní sterilizátory

LICOR

 • Dokumentační systémy
 • Systémy pro In-Vivo Imaging

LOGOS BIOSYSTEMS

 • Počítadla buněk

MAESTROGEN

 • MaestroNano mikroobjemový UV/VIS  fotometr
 • Transiluminátory
 • Dokumentační systémy

MECASYS

 • Spektrofotometry

MIRAE

 • Systémy pro přípravu ultračisté vody

MISONIX

 • Ultrazvukové homogenizátory

N-BIOTEK

 • Vodní lázně
 • Třepané inkubátory
 • Inkubátory
 • CO2 Inkubátory
 • Hlubokomrazící boxy
 • Koncentrátory

NORGEN BIOTEK

 • Purifikace DNA - Speciální kity na izolaci DNA
 • Purifikace RNA
 • Proteiny
 • Standardy (DNA a RNA ELFO standardy)

NÜVE 

 • Centrifugy
 • Inkubátory
 • Horkovzdušné sterilizátory
 • Autoklávy
 • Boxy pro pěstování rostlin a rostlinných kultur

ORANGE SCIENTIFIC  

 • Plastik pro tkáňové kultury (kultivační lahve, kultivační destičky, centrifugační zkumavky, kultivační misky, plastové pipety, škrabky buněk...)

PANLAB

 • Sledování chování laboratorních zvířat
  (Video sledovani aktivity a pohybu, sledovani pameti a pozornosti, strachu a deprese, zavislosti a metabolismu.)

RAYLEIGH

 • Spektrofotometry

RBC BIOSCIENCE

 • Automatické izolátory nukleových kyselin
 • Purifikace DNA/RNA
 • HIT kompetentní buňky
 • Polymerázy, mástermixy
 • Klonování

 

SALVISLAB

 • Laboratorní myčky

 

SCIE-PLAS

 • Elektroforézy
 • Blottery
 • Sušení gelů
 • Napěťové zdroje
 • Ochrana před radiací (štíty, boxy)

 

 

 

 

SNIJDERS SCIENTIFIC

 • Boxy pro pěstování rostlin a rostlinných kultur

SONICA

 • Ultrazvukové lázně

TAKARA

 • PCR (polymerázy, produkty pro RealTime PCR, RT-PCR, RACE, kity pro screening a detekci patogenů, primer arrays)
 • Molekulární biologie (klonování, mapování a syntéza cDNA, izolace DNA, RNA a proteinů, značení DNA, sekvenování, mutageneze a analýza mutací, modifikační a restrikční enzymy, příslušenství pro DNA microarrays)
 • Buněčná biologie (studium kostní tkáně, buněčná adheze a extracelulární matrix, buněčná proliferyce a viabilita, přenosy signálů, protilátky, apoptóza)
 • Studium proteinů (Chaperonové systémy, In vitro refolding, Systémy pro analýzu (C- a N- terminálních konců, fragmentace proteinů)
 • Glykobiologie (kity a reagencie pro studium cukrů)

TAYLOR-WHARTON

 • Kontejnery na skladování vzorků v tekutém dusíku

TENAK

 • Skladovací nerezové pořadače a krabičky do mrazících boxů a lednic různých výrobců

TELSTAR

 • Minibioreaktor pro buněčné kultury HEXASCREEN
 • Laminární boxy
 • Biohazardy
 • Isolátory
 • Lyofilizátory

TRANSGENOMIC

 • Systémy pro detekci mutací

WARNER INSTRUMENTS

 • Elektrofyziologie a buněčná biologie
  Mikroskopické komory a držáky pro sledování živých buněk a perfuze
  Mikroinjektory
  Mikroinkubátory
  Mikromanipulátory
  Systémy pro kontrolu teploty
   Elektroporace a transfekce

 

_

Servisní laboratoř KRD

15.01.2018 16:45
Navštivte stránky servisní laboratoře KRD a prohlédněte si sortiment výrobků a služeb nabízených naší výzkumnou divizí: www.krdlab.cz