KRD – obchodní společnost, s.r.o.

KRD je soukromá distribuční společnost zaměřená na prodej produktů a poskytování služeb v oblasti „life science“, ale i na vlastní výzkum a vývoj. Na trhu v České republice, Slovensku a Maďarsku působí již od roku 1997, mezi její klienty patří významná vědecká pracoviště Akademie věd České republiky, univerzity, nemocnice a ostatní farmaceutické a biomedicínské společnosti.

Prodejní a distribuční oddělení

V prodejním a distribučním oddělení se zaměřujeme na prodej a podporu laboratorních produktů a vybavení. Spolupracujeme se světovými výrobci laboratorního materiálu, vybavení a reagencií, naše portfolio tak zahrnuje laboratorní přístroje, specializované pracovní stanice a nástroje, reagencie pro výzkum a vývoj v oblasti molekulární biologie, laboratorní plastový spotřební materiál i software pro náročnou biologickou analýzu.

 • profesionální, přesto však individuální a přátelský přístup k požadavkům každého zákazníka
 • spokojení klienti v oborech, které procházejí neustálým a systematickým změnami
 • zastupování jen firem, které nabízejí kvalitní produkty a nabízejí vysoký standard
 • sledování trendů a změna v aplikovaných oborech molekulárně biologických metod a výzkumu

KRD dbá na kvalitu poskytovaných služeb, podařilo se tak dosáhnout na certifikát ISO 9001:2011.

Servisní oddělení

V servisním oddělení zkušení a zruční servisní technici provádí opravy, kalibrace a validace širokého spektra laboratorních přístrojů. Pomáhají tak zákazníkům vylepšovat spolehlivost, snižovat provozní náklady, prodlužovat životnost či odstraňovat poruchy všech jejich laboratorních přístrojů a zařízení.

 • služby servisního oddělení jsou poskytovány po celé republice
 • certifikovaní servisní technici jsou školeni i u jednotlivých výrobců
 • možné i smlouvy o dlouhodobé spolupráci za účelem snížení nákladů

Výzkumné a vývojové oddělení

Ve výzkumném a vývojovém oddělní využíváme prodejního i akademického know-how získaného na základě účastí jak ve státních, tak v soukromých výzkumných projektech. Nabízíme množství vlastních služeb a produktů pro použití v molekulárně biologickém, biotechnologickém a biomedicínském výzkumu a vývoji.

 • izolace nukleových kyselin z nejrůznějších biologických zdrojů
 • klonování libovolného úseku DNA do plazmidového vektoru, Sanger DNA sequencing
 • expresní profilování pomocí microarrays, miRNA analýza
 • profilování genomu pomocí mikroarrayí, polymorfizmy, SNP, aCGH, CNV, ChIP-chip, metylation profile
 • PCR arrays: návrh, optimalizace, provedení i dodávka
 • next-generation sequencing na sekvenátoru Ilumina HiSeq 2000
 • high resolution melting (HRM) analýza - servis a návrh testů
 • data analýza a bioinformatika - statistický programovací jazyk R
 • SureChIP - Chromatine Immunoprecipitation Product Line, vlastní produkt KRD

Jsme školícím střediskem a odborným vzdělávacím partnerem škol a institucí v další přípravě nejen studentů, ale i veřejnosti v moderních aplikacích molekulární biologie.

 

 

 

 

_

Servisní laboratoř KRD

15.01.2018 16:45
Navštivte stránky servisní laboratoře KRD a prohlédněte si sortiment výrobků a služeb nabízených naší výzkumnou divizí: www.krdlab.cz