Reagencie

GGS-JL005a Genial Helix ProCell Optimal Hypotonic Solution ( 250ml )

GGS-JL005a Genial Helix ProCell Optimal Hypotonic Solution ( 250ml )

Optimal Hypotonic Solution je hypotonický roztok dosahující optimálního metafázového prostředí. Roztok zvyšuje objem buněk, což poskytuje více prostoru na rozptýlení chromozomům a usnadňuje tak analýzu crossing-over procesu.  Vlastnosti: Roztok je vyvinutý pro obtížné krevní vzorky,...

Cena včetně DPH: 2 883,43 Kč

GGS-JL003a Genial Helix ProCell Chromosome Resolution Additive - CRA ( 1ml )

GGS-JL003a Genial Helix ProCell Chromosome Resolution Additive - CRA ( 1ml )

Chromosome Resolution Additive efektivně zabraňuje zkracování chromozomů a podporuje elongaci rozvolněním chemické vazby v nadšroubovicovém vinutí chromozomů. Výsledkem jsou chromozómy v profázové kvalitě.  Vlastnosti: Vyvinuto speciálně pro tkáně odolné vůči existujícím profázovým...

Cena včetně DPH: 3 452,13 Kč

GGS-JL001 Genial Helix ProCell Anticlotting Reagent - ACR ( 200mg )

GGS-JL001 Genial Helix ProCell Anticlotting Reagent - ACR ( 200mg )

Anticlotting Reagent je nově vyvinutý produkt, který se skládá ze směsi štěpících enzymů aktivně štěpící proteiny krevních sraženin. Krevní sraženiny tak lze rychle rozpustit v cenných cytogenetických vzorcích (kostní dřeň, krevní vzorky). Produkt neobsahuje stopy streptokinázy, která může být...

Cena včetně DPH: 9 042,33 Kč

GGS-JL004 Genial Helix ProCell Cytoclear Cytoplasm Remover ( 1ml )

 GGS-JL004 Genial Helix ProCell Cytoclear Cytoplasm Remover ( 1ml )

Cytoclear je nově vyvinutý produkt sestávající ze směsi proteinových detergentů, který dokáže rychle rozpouštět a odstraňovat perzistující cytoplazmu (způsobenou zejména nedostatečným hypotonickým ošetřením) během zpracování chromozomů ve fázi fixace roztokem methanol-kyselina octová....

Cena včetně DPH: 7 337,44 Kč

GGS-JL002/L Genial Helix ProCell Lymphocyte Growth Supplement ( 10ml )

GGS-JL002/L Genial Helix ProCell Lymphocyte Growth Supplement ( 10ml )

Lymphocyte Growth Supplement je komplexní směs růstových promotorů, které mají výrazný stimulační účinek na periferní lymfocytární kultury. Zvyšuje buněčný růst a mitotický index a také zlepšuje morfologii chromozomů v krevních kulturách. Tento doplněk pro růst lymfocytů může zkrátit dobu...

Cena včetně DPH: 5 442,58 Kč

GGS-JL002 Genial Helix ProCell Bone Marrow Growth Supplement ( 20ml )

GGS-JL002 Genial Helix ProCell Bone Marrow Growth Supplement ( 20ml )

Bone Marrow Growth Supplement je novodobé aditivum pro kultivační média, které má výrazný stimulační účinek na růst a morfologii buněk kostní dřeně. Účinné je také u těžko rostoucích solidních tumorů a lymfomů. Vlastnosti: Výrazný stimulační účinek na buňky kostní dřeně Komplexní směs...

Cena včetně DPH: 6 531,58 Kč

High Sensitive Femto Western Substrate

High Sensitive Femto Western Substrate

High Sensitive Pico Plus Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu, citlivý a kompatibilní s vodivými imunobloty s HPR - konjugovanými sekundárními protilátkami.  Vlastnosti: Bez nutnosti optimalizace Vysoký stupeň citlivosti a prodloužené trvání...

Cena včetně DPH: 8 409,50 Kč

High Sensitive Pico Ultra Western Substrate

High Sensitive Pico Ultra Western Substrate

High Sensitive Pico Ultra Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu, citlivý a kompatibilní s vodivými imunobloty s HPR - konjugovanými sekundárními protilátkami.  Vlastnosti: Bez nutnosti optimalizace Vysoký stupeň citlivosti a prodloužené trvání...

Cena včetně DPH: 5 989,50 Kč

qPCR SYBER Green MasterMix

qPCR SYBER Green MasterMix

qPCR SYBER Green MasterMix (CEB) zajišťuje jednoduché, specifické a stabilní provedení kvantitativní analýzy vzorků DNA. Reakční MasterMix obsahuje hot-start DNA polymerázu blokující aktivitu při pokojové teplotě. Aktivace enzymu je obnovena při 95°C, čímž je zajištěn "horký start" pro Taq DNA...

Cena včetně DPH: 4 331,80 Kč

Agarose MGB

Agarose MGB

Agaróza MGB - Molecular Biology Grade (CEB) je navržena pro poskytnutí čistého a bezpečného prostředí pro elektrolytické aplikace. Šetrná k životnímu prostředí. Gel lze jednoduše připravit přidáním prášku do elektrolytického pufru a zahřátím směsi.  Vlastnosti: DNase /...

Cena včetně DPH: 7 139,00 Kč

High Sensitive Pico Plus Western Substrate

High Sensitive Pico Plus Western Substrate

High Sensitive Pico Plus Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu, citlivý a kompatibilní s vodivými imunobloty s HPR - konjugovanými sekundárními protilátkami.  Vlastnosti: Bez nutnosti optimalizace Vysoký stupeň citlivosti a prodloužené trvání...

Cena včetně DPH: 3 569,50 Kč

Safe DNA Staining Solution

Safe DNA Staining Solution

Safe DNA Staining Solution (CEB) je nemutagenní fluorescenční činidlo vytvářející okamžitou vizualizaci DNA bandů pod modrým světlem nebo UV zářením na agarózovém gelu. Tento roztok je nejcitlivější barvivo dostupné pro detekci dvouřetězcové DNA (dsDNA). Obsahuje tři stopovací...

Cena včetně DPH: 1 197,90 Kč

Ready To Use PCR MasterMix

Ready To Use PCR MasterMix

Ready To Use PCR MasterMix (CEB) je hotová reakční směs k provedení PCR reakce po jednoduchém přidání primerů, templátu a vody. Reakční MasterMix obsahuje Taq DNA polymerázu purifikovanou z E.coli exprimující gen DNA polymerázy kmene Thermus aquaticus. Tento enzym má 5 '→ 3' DNA...

Cena včetně DPH: 4 573,80 Kč

Super PCR MasterMix

Super PCR MasterMix

Super PCR MasterMix (CEB) poskytuje vhodné reagencie k provedení amplifikace templátů nukleových kyselin pomocí PCR reakce. Reakční MasterMix je dodáván ve dvojnásobné koncentraci, což přidáním primerů a templátu umožňuje snadné nastavení reakčního objemu.  Vzorky...

Cena včetně DPH: 4 089,80 Kč

Fast HiFi DNA Polymerase

Fast HiFi DNA Polymerase

Fast HiFi DNA Polymerase (CEB) je nový rekombinantní enzym s genetickou modifikací pro vlastní aminokyselinovou sekvenci, má 70x lepší přesnost než Taq DNA polymeráza a extrémní rychlost elongace. Fast HiFi DNA polymeráza má vyšší stabilitu při vysoké teplotě a díky této vlastnosti je vhodná pro...

Cena včetně DPH: 1 681,90 Kč

Simple Taq DNA Polymerase

Simple Taq DNA Polymerase

Simple Taq DNA Polymerase (CEB) je jednoduchá specifická reakční směs pro PCR a další aplikace molekulární biologie. Polymeráza je získána purifikací z E.coli exprimující gen DNA polymerázy bakteriálního kmene Thermus aquaticus, má 5 '→ 3' DNA polymerázovou a 5 '→ 3' exonukleázovou aktivitu,...

Cena včetně DPH: 2 395,80 Kč

GZR200 GENEzol™ Reagent, 200 ml

GZR200 GENEzol™ Reagent, 200 ml

Činidlo GENEzol™ Reagent (Geneaid) je roztok na bázi fenolu, chloroformu a guanidin isothiokyanátu pro extrakci vysoce kvalitní celkové RNA nebo pro současnou extrakci RNA, DNA a proteinu z celé řady vzorků, např. z krve, z frakce buffy coat, z plazmy, séra, z buněčných a tkáňových kultur....

Cena včetně DPH: 9 498,50 Kč

GZR100 GENEzol™ Reagent, 100 ml

GZR100 GENEzol™ Reagent, 100 ml

Činidlo GENEzol™ Reagent (Geneaid) je roztok na bázi fenolu, chloroformu a guanidin isothiokyanátu pro extrakci vysoce kvalitní celkové RNA nebo pro současnou extrakci RNA, DNA a proteinu z celé řady vzorků, např. z krve, z frakce buffy coat, z plazmy, séra, z buněčných a tkáňových kultur....

Cena včetně DPH: 5 344,57 Kč

HRLS-ASY-0002, LightScanner Master Mix ( 100 rxn )

HRLS-ASY-0002, LightScanner Master Mix ( 100 rxn )

LightScanner Master Mix (BioFire Diagnostics) je robustní master mix zajišťující optimalizované řešení pro PCR aplikace, Hi-Res Melting aplikace a genotypování nejen na přístrojích BioFire Diagnostics. Tato reakční směs výrazně redukuje čas a šetří finance svým vynikajícím výkonem a...

Cena včetně DPH: 5 142,50 Kč

HRLS-ASY-0003, LightScanner Master Mix ( 500 rxn )

HRLS-ASY-0003, LightScanner Master Mix ( 500 rxn )

LightScanner Master Mix (BioFire Diagnostics) je robustní master mix zajišťující optimalizované řešení pro PCR aplikace, Hi-Res Melting aplikace a genotypování nejen na přístrojích BioFire Diagnostics. Tato reakční směs výrazně redukuje čas a šetří finance svým vynikajícím výkonem a...

Cena včetně DPH: 15 367,00 Kč

BCHM-ASY-0006 LCGreen Plus barvička ( 10000 rxn )

BCHM-ASY-0006 LCGreen Plus barvička ( 10000 rxn )

Interkalační barvička LCGreen Plus (BioFire Diagnostics) je speciálně vyvinuta pro Hi-Res Melting curve analýzy k detekci DNA sekvenačních variant (mutace, polymorfismy) a má jedinečnou citlivost při detekci heteroduplexů během analýzy tání po PCR reakci. Barvička vyniká intenzitou...

Cena včetně DPH: 32 450,00 Kč

BCHM-ASY-0005 LC Green Plus barvička (1000 rxn )

BCHM-ASY-0005 LC Green Plus barvička (1000 rxn )

Interkalační barvička LCGreen Plus (BioFire Diagnostics) je speciálně vyvinuta pro Hi-Res Melting curve analýzy k detekci DNA sekvenačních variant (mutace, polymorfismy) a má jedinečnou citlivost při detekci heteroduplexů během analýzy tání po PCR reakci. Barvička vyniká intenzitou...

Cena včetně DPH: 5 021,50 Kč

DF301 Small DNA Fragments Extraction Kit, 300 izolací

DF301 Small DNA Fragments Extraction Kit, 300 izolací

Small DNA Fragments Extraction Kit (Geneaid) je určen pro izolaci nebo zkoncentrování DNA fragmentů o velikosti 40-200 bp z agarózového gelu, PCR anebo jiné enzymatické reakce. K rozpuštění agarózového gelu a denaturaci enzymů je použita chaotropní sůl, DNA fragmenty jsou navázány na...

Cena včetně DPH: 8 167,50 Kč

DF101 Small DNA Fragments Extraction Kit, 100 izolací

DF101 Small DNA Fragments Extraction Kit, 100 izolací

Small DNA Fragments Extraction Kit (Geneaid) je určen pro izolaci nebo zkoncentrování DNA fragmentů o velikosti 40-200 bp z agarózového gelu, PCR anebo jiné enzymatické reakce. K rozpuštění agarózového gelu a denaturaci enzymů je použita chaotropní sůl, DNA fragmenty jsou navázány na...

Cena včetně DPH: 3 118,17 Kč

GPM025 Genomic DNA Maxi Kit (Plant), 25 izolací

GPM025 Genomic DNA Maxi Kit (Plant), 25 izolací

Genomic DNA Maxi Kit (Plant) (Geneaid) umožňuje efektivní purifikaci celkové DNA (včetně genomové, mitochondriální a chloroplastové DNA) z rostlinných tkání pomocí systému maxiprep. Proces extrakce startuje rozdrcením vzorku v kapalném dusíku a inkubací v lyzačním pufru. Lyzát je...

Cena včetně DPH: 12 281,50 Kč

GPM010 Genomic DNA Maxi Kit (Plant), 10 izolací

GPM010 Genomic DNA Maxi Kit (Plant), 10 izolací

Genomic DNA Maxi Kit (Plant) (Geneaid) umožňuje efektivní purifikaci celkové DNA (včetně genomové, mitochondriální a chloroplastové DNA) z rostlinných tkání pomocí systému maxiprep. Proces extrakce startuje rozdrcením vzorku v kapalném dusíku a inkubací v lyzačním pufru. Lyzát je následně...

Cena včetně DPH: 5 828,57 Kč

GP100 Genomic DNA Mini Kit (Plant), 100 izolací

GP100 Genomic DNA Mini Kit (Plant), 100 izolací

Genomic DNA Mini Kit (Plant) (Geneaid) umožňuje efektivní purifikaci DNA (genomové, mitochondriální a chloroplastové DNA) z rostlinných tkání během 30 minut. Proces extrakce startuje rozdrcením vzorku v kapalném dusíku a inkubací v lyzačním pufru. Lyzát je následně ošetřen RNázou A, buněčný...

Cena včetně DPH: 7 296,30 Kč

GDM025 Genomic DNA Maxi Kit (Blood / Cultured Cell), 25 izolací

GDM025 Genomic DNA Maxi Kit (Blood / Cultured Cell), 25 izolací

Genomic DNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell) (Geneaid) umožňuje efektivní purifikaci celkové DNA (včetně genomové, mitochondriální a virové DNA) z 10 ml čerstvé nebo zmražené krve, z 1 x 108 buněčných kultur, prostřednictvím systému maxiprep. Metoda využívá Proteázu k redukci kontaminace...

Cena včetně DPH: 16 274,50 Kč

GDM010 Genomic DNA Maxi Kit (Blood / Cultured Cell), 10 izolací

GDM010 Genomic DNA Maxi Kit (Blood / Cultured Cell), 10 izolací

Genomic DNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell) (Geneaid) umožňuje efektivní purifikaci celkové DNA (včetně genomové, mitochondriální a virové DNA) z 10 ml čerstvé nebo zmražené krve, z 1 x 108 buněčných kultur, prostřednictvím systému maxiprep. Metoda využívá Proteázu k redukci kontaminace...

Cena včetně DPH: 7 384,63 Kč

VI300 Viral Nucleic Acid Extraction Kit III, 300 izolací

VI300 Viral Nucleic Acid Extraction Kit III, 300 izolací

Viral Nucleic Acid Extraction Kit III (Geneaid) je určen pro izolaci virové DNA a virové RNA z nebuněčných vzorků jako sérum, plasma, tělní tekutiny a supernatant buněčných kultur infikovaný viry (HBV, CMV, HCV, HIV, HTLV, atd.). Metoda zahrnuje zkoncentrování a lyzi virových částic, vazbu...

Cena včetně DPH: 28 528,17 Kč