Otevřete své obzory molekulárních interakcí s OpenSPR

21.06.2018 16:33

Nově jsme rozšířili naší nabídku o přístroj OpenSPR, který je jediný stolní SPR instrument na světě. Umožní vysoce kvalitní analýzu molekulárních interakcí bez použití značení a to za zlomek ceny jiných dostupných metod.

Jestli pracujete v oblasti molekulární biologie, interakce mezi molekulami je váš denní chleba. Váže se vámi vyvíjená látka na správný receptor? Podílí se izolovaný protein v signální kaskádě samostatně, nebo jako kofaktor? Jak stabilní je za fyziologických podmínek komplex biomolekul, jehož strukturu jste získali na NMR? Na tyto otázky vám pomůže odpovědět přístroj OpenSPR.

Fenomén Surface Plasmon Resonance(SPR) byl objeven na počátku dvacátého století, ale poprvé jako analytická metoda v molekulární biologii se uplatnil až v devadesátých letech. (https://www.sprpages.nl/spr-overview/spr-history)

Díky schopnosti rychle a citlivě měřit asociaci, disociaci a rovnovážnou konstantu vazeb mezi molekulami v roztoku, si technologie vybudovala pevnou pozici ve farmakologických společnostech na rutinní měření, ale cestu si našla také do základního výzkumu. První komeční přístroj vyvinul Biacore, který je stále dominantním hráčem na trhu.

Jak fungují SPR a OpenSPR?

Přístroje SPR jsou mikrofluidní zařízení, které obsahují biosenzor na který se navážou molekuly. V klasických přístrojích je biosenzor vyroben ze skleněného hranolu pokrytého tenkou vrstvou zlata. Zlato je ideální jak z hlediska své chemické inertnosti, tak i opticky dobře měřitelné plazmonové rezonance. (https://www.sprpages.nl/spr-overview/spr-theory)V tradičním sensoru se velice precizně měří úhel vnitřního odrazu (tisíciny stupně) a intenzita odraženého polarizovaného světla. Při navázání biomolekul na vrstvu zlata se tento úhel změní úměrně k hmotnosti navázaných látek.  Takovýto „geometrický“ způsob měření je technicky snadno proveditelný, na druhou stranu klade velké nároky na mechanickou přesnost přístroje, stabilitu prostředí jak z hlediska vibrací tak teploty a vyžaduje laser jako zdroj polarizovaného světla.

 

Inovace OpenSPR spočívá v opuštění zlaté vrstvy ve prospěch speciálně vyvinutých zlatých nanočástic a spektrofotometrického měření místo geometrického.  Modifikované částice mají charakteristickou červenou barvu díky rozptylu světla na povrchových plasmonech. Spektrofotometr na přístroji měří přesně (setiny nanometrů) vlnovou délku rozptylu světla a její posun, který je způsoben navázáním studovaných látek.

 

Tak dokázala společnost Nicoya https://nicoyalife.com/products/openspr/#1 vyvinout jedinečný „benchtop“ přístroj, který si v citlivosti nic nezadá s 10x dražšími konkurenty.  A to bez pohyblivých částí, pomineme-li pumpu a ventil, a místo laseru s bílým LED zdrojem.

OpenSPR ve zkratce.

Na biosezor (sklíčko) se po vložení do přístroje se navážou molekuly (ligandy). Analyty rozpuštěné v pufru se přinesou do kontaktu s bioseznorem pomocí mikrofluidního PDMS čipu.  Přístroj funguje na principu Lokalizované SPR (LSPR) a netrpí proto tolik vlivem nespecifických interakcí a je tak vhodné na komplexní vzorky (lyzáty, extrakty). Biosenzory jsou dostupné ve 12 chemických modifikacích, pro rychlé navázání testovaných molekul. Data se zobrazují real-time, a proto ihned vidíte výsledky nebo případné nesrovnalosti a můžete zakročit. Jak ovládací tak i analytický software jsou intuitivní na užívání a s běžnými funkcemi se seznámíte za odpoledne. V neposlední řadě se přístroj díky kompaktním rozměrům (16x21cm) vejde na každý stůl.

 

 

Je OpenSPR pro mě?

Měříte interakce mezi proteiny, protilátkami, nukleovými kyselinami či malými molekulami? Zajímá vás kinetika interakce biomolekul? Vadí vám nespecifické interakce na tradičních strojích? Neradi čekáte několik dní na vyvinutí western blotů a chtěli byste real-time data? Nemáte několik milionů korun na nákup tradičního SPR? Chtěli byste používat biosensor mimo pevnou laboratoř (v polních podmínkách)? Vyvíjíte nové metody pro vaše tradiční SPR? Nechcete čekat v dlouhé frontě na vytížené SPR z core facility vašeho institutu? V jakémkoliv z těchto případů vám může OpenSPR pomoci.

Kdo už Open SPR používá?


Za dva roky od prvního uvedení na trh si OpenSPR našlo více než 200 uživatelů od Kanady po Indii a dostalo se mu několika publikací v impaktovaných magazínech.

Chtěli byste být dalším uživatelem?  V případě že byste chtěli vědět více, napište nebo zavolejte do KRD. V případě vašeho zájmu přijdeme přístroj demonstrovat, nainstalovat, naučíme vás s ním pracovat a zajistíme dodávku spotřebního materiálu tak, aby váš výzkum mohl nerušeně pokračovat.

Zpět