TAKARA, CLONTECH | Podzimní nabídka reagencií

12.10.2015 11:13
  • Polymerázy a mastermixy
  • Reverzní transkripce
  • SMARTer technologie
  • In-Fusion klonování
  • Miniprep kity

Zpět