101 MagCore Genomic DNA Whole Blood Kit (Speedy Installation), 36 izolací

101 MagCore Genomic DNA Whole Blood Kit (Speedy Installation), 36 izolací
  • Výrobce: RBC Bioscience
  • Kat. číslo výrobce: MGB400-01
Kód produktu: MGB400-01
Cena bez DPH: 5 800,00 Kč
Cena s DPH: 7 018,00 Kč

Varianty

MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit (Speedy Installation) je určen k robotické extrakci lidské DNA (genomové, mitochondriální, virové) z plné krve, krevní plazmy, séra nebo frakce buffy coat (trombocyty, leukocyty) pomocí automatického izolátoru MagCore. Metoda izolace je založena na lyzi buněk pomocí proteinázy K, přečištění uvolněné DNA pomocí magnetických částic potažených celulózou a eluci pufrem s nízkým obsahem soli. Purifikovaná DNA může být přímo použita v downstream aplikacích jako je kvantitativní PCR, štěpení restrikčními enzymy, Southern blotting atd.

Vlastnosti:

  • Velikost kitu: 36 izolací
  • Kit obsahuje: předplněnou cartridge (včetně proteinázy K), sadu pipetovacích špiček MagCore, testovací a eluční zkumavky typu Eppendorf
  • Čas izolace: 39 minut (200 μl vzorku) nebo 50 minut (400 μl vzorku) - modely Plus II/Super/HF16 Plus
  • Vstupní objem vzorku: 200 μl / 400 μl
  • Trvanlivost: 12 měsíců

Leták:

RBC Bioscience MagCore Nucleic Acid Extraction Kits 101 102 104 106 leaflet ENG.pdf (3,4 MB)

Uživatelský manuál:

RBC Bioscience MagCore Nucleic Acid Extraction Kit user manual ENG.pdf (12893003)