C13108 X-CLARITY™ Hydrogel Solution Sample Kit ( 1 box )

C13108 X-CLARITY™ Hydrogel Solution Sample Kit ( 1 box )
  • Výrobce: Logos Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: C13108
Kód produktu: C13108
Cena bez DPH: 3 400,00 Kč
Cena s DPH: 4 114,00 Kč

X-CLARITY™ Hydrogel Solution Sample Kit ( 1 box )

X-CLARITY™ Hydrogel Solution Kit je předem testovaný hydrogelový roztok pro uniformní a konzistentní hybridizaci tkáň-hydrogel. Souprava se skládá z hydrogelového roztoku X-CLARITY™ a polymeračního iniciátoru X-CLARITY™. 

X-CLARITY™ Hydrogel Solution je roztok na bázi akrylamidu používaný k vytvoření polyakrylamidu, chemicky inertní a elektricky neutrální gelové matrice. Neobsahuje žádný bis-akrylamid ani paraformaldehyd. 

Polymerizační iniciátor X-CLARITY™ je iniciátor volných radikálů také známý jako VA-044. je relativně stabilní při pokojové teplotě, ale při zahřívání ve vodném roztoku podléhá rychlému hemolytickému rozkladu, přičemž se uvolňují kationtové volné radikály, které iniciují polymeraci hydrogelových monomerů.