Štítky

 1. pausterovy pipety
 2. izolačný robot
 3. izolace DNA z tkání
 4. Capp
 5. sterilní
 6. špičky nesterilní
 7. špičky sterilní
 8. špičky krabička
 9. elektroforéza
 10. špičky bez filtru
 11. špičky sáček
 12. RBC MagCore
 13. izolace RNA
 14. izolace DNA z rostlinných buněk
 15. biohazard kontejner
 16. mikrozkumavky
 17. DNAse
 18. zkumavky
 19. PP
 20. špičky s filtrem
 21. magnetická izolace nukleových kyselin
 22. extrakce nukleových kyselin pomocí magnetických částic
 23. izolace DNA z krve
 24. izolace DNA z baktérií
 25. špičky Expell
 26. pipetovací špičky
 27. termobloky a suché lázne
 28. Digitální suchá lázeň HB120-S
 29. CEB
 30. standardy
 31. myši
 32. potkani
 33. laboratorní zvířata
 34. TopScien
 35. P - Series
 36. autoklávovatelné
 37. obecné laboratorní vybavení
 38. Harvard Apparatus
 39. Labnet
 40. špičky ExpellPlus
 41. Laboratorní plastik
 42. Zamražovací zkumavky s vnějším šroubovacím uzávěrem
 43. Hlubokomrazící boxy a nádoby na skladování vzorků v tekutém dusíku
 44. Plastové krabičky na vzorky
 45. DLab
 46. PCR centrifugy
 47. rotory k centrifugam
 48. chlazené centrifugy
 49. PCR zkumavky
 50. Biopette Plus
 51. Sleva
 52. ruční pipetovací pumpy
 53. pipetovací nástavec
 54. centrifuga
 55. PCR
 56. voda
 57. ultračistá vody
 58. reverzní osmóza
 59. pumpy
 60. peristaltické
 61. injekční
 62. dávkovač
 63. multikanálové
 64. jednokanálové
 65. analyzátor vlhkosti
 66. kalibrace
 67. předvážky
 68. váhy
 69. pH metry
 70. ph elektrody
 71. pipety
 72. pipetovací stanice
 73. stojan
 74. špičky
 75. vodní lázně
 76. ultrazvukové lázně
 77. nechlazené inkubátory
 78. chlazené inkubátory
 79. horkovzdušné sterilizátory
 80. sušárny
 81. buněčné kultury
 82. inkubátory
 83. sterilizace
 84. hlubokomrazící boxy
 85. výrobníky šupinkového ledu
 86. autokláv
 87. třepané inkubátory
 88. rotor
 89. minirotátor
 90. accublock
 91. termoblok
 92. molekulární biologie
 93. nechlazené termobloky
 94. chlazené termobloky
 95. chlazený třepaný termoblok
 96. rychlost třepání
 97. Vortex mixer
 98. třepačky
 99. platforma
 100. RNAse free