Štítky

 1. izolace DNA z baktérií
 2. Hlubokomrazící boxy a nádoby na skladování vzorků v tekutém dusíku
 3. Plastové krabičky na vzorky
 4. DLab
 5. PCR zkumavky
 6. Bel Engineering
 7. obecné laboratorní vybavení
 8. živé buňky
 9. centrifugační zkumavky
 10. 4titude
 11. µ-Slide
 12. Zamražovací zkumavky s vnějším šroubovacím uzávěrem
 13. Ibidi
 14. Laboratorní plastik
 15. izolace DNA z rostlinných buněk
 16. izolace RNA
 17. RBC MagCore
 18. izolačný robot
 19. izolace DNA z tkání
 20. Capp
 21. sterilní
 22. špičky nesterilní
 23. špičky bez filtru
 24. pipetovací špičky
 25. µ-Slide I Luer
 26. mikroskopie
 27. µ-Plate
 28. 2 komory
 29. Collagen IV
 30. Uncoated
 31. silikon
 32. perfúze
 33. mikroskoipe
 34. µ-Slide VI
 35. sticky-Slide
 36. LifeAct
 37. glass bottom
 38. externí kalibrace
 39. příslušenství
 40. µ-Dish
 41. miska
 42. 35 mm
 43. ibiTreat
 44. TopScien
 45. P - Series
 46. autoklávovatelné
 47. 4LAB
 48. PCR destičky
 49. Automated Pipetting System
 50. F-aktin
 51. analyzátor vlhkosti
 52. centrifuga
 53. PCR
 54. voda
 55. ultračistá vody
 56. reverzní osmóza
 57. injekční
 58. vodní lázně
 59. ultrazvukové lázně
 60. accublock
 61. termoblok
 62. pipetovací robot
 63. dávkovač
 64. multikanálové
 65. kalibrace
 66. předvážky
 67. váhy
 68. pH metry
 69. ph elektrody
 70. pipety
 71. pipetovací stanice
 72. stojan
 73. špičky
 74. jednokanálové
 75. molekulární biologie
 76. nechlazené termobloky
 77. buněčné kultury
 78. inkubátory
 79. sterilizace
 80. hlubokomrazící boxy
 81. autokláv
 82. mikrozkumavky
 83. zkumavky
 84. PP
 85. magnetická izolace nukleových kyselin
 86. extrakce nukleových kyselin pomocí magnetických částic
 87. sušárny
 88. horkovzdušné sterilizátory
 89. chlazené inkubátory
 90. chlazené termobloky
 91. chlazený třepaný termoblok
 92. rychlost třepání
 93. Vortex mixer
 94. třepačky
 95. platforma
 96. minirotátor
 97. rotor
 98. třepané inkubátory
 99. nechlazené inkubátory
 100. izolace DNA z krve