MagCore magnetický izolátor nukleových kyselin

20.05.2024 09:35

MagCore magnetický izolátor nukleových kyselin

 

Optimalizované protokoly.

RBC vyvinula a optimalizovala postupy tak, abyste docílili zaručeného výsledku, ať je váš zájem o DNA z krve či tkáně, z bakterií či rostlinných buněk nebo klidně totalRNA. Celkem je k dispozici 19 kitů.

DNA a magnet - jak to funguje?

Patentovaný proces izolace DNA se odehrává ve 14-ti pozičních zkumavkových stripech, podobných, jaké znáte například z PCR.  Deset zkumavek s reagenciemi je zakryto ochrannou fólií, která je perforována speciálním hrotem před přidáním vzorku automatickou pipetou. Riziko křížové kontaminace je tak minimalizováno na rozdíl od kitů se zásobními lahvičkami. Dvě ze zbývajících čtyř zkumavek slouží k ohřevu vzorku a další dvě k oplachu vzorků.

 

Stripy obsahují reagencie, tak jak znáte z běžné procedury, které odstraní kontaminující látky jako proteiny a lipidy. Nukleové kyseliny z lyzátu se během inkubace navážou na speciální magnetitové částice pokryté celulózou a silný magnet přitáhne částice ze suspenze ke stěně zkumavky. Kulatý design promývací zkumavky způsobí vířívé proudění, a kontaminanty jsou tak efektivně omyty.

 

 

Automatické extrakce a atraktivní design.

Pokud pracujete s mnoha vzorky, největším potěšením pro vás bude, že celý proces je automatizovaný. Do UV dekontaminované komory vložíte stripy s napipetovanými vzorky a spustíte příslušný program.  Automatické pipety, zahřívané bloky a magnet za vás udělají zbytek. Vybrat si můžete ze tří modelů, které se liší počtem jak zpracovaných vzorků tak chytrými přídavnými moduly které zvýší pohodlí a spolehlivost práce. Jedná se o spektrofotometr, který automaticky změří Abs260/280, tedy čistotu nukleové kyseliny, nebo skener čárového kódu, který zajistí dohledatelnost vašich vzorků. Společným jmenovatelem všech modelů je atraktivní design s typickým svítícím nápisem MagCore, který zapůsobí na každého nového člena vašeho týmu nebo návštěvníka vaší laboratoře.

Cost-effective + konzistentní = oblíbený

Automatizací rutinních části výzkumu nebo analýz ušetříte obrovské množství cenného času a hlavně zajistíte konzistenci. Při opakovaných procedurách se tak zabrání lidské chybě a nesrovnalostem v datech. Tímto vám přístroje s kity MagCore zajistí hladký průběh práce a v konečném důsledku ušetří peníze. Naši klienti to vědí a proto již více než 30 laboratoří v České Republice a na Slovensku s přístroji pravidelně pracuje a provedlo již stovky tisíc izolací. Nečekejte na nic a staňte se dalším! 

 

 

Zpět