MGB400-03 102 MagCore Genomic DNA Whole Blood Kit, 36 izolací

MGB400-03 102 MagCore Genomic DNA Whole Blood Kit, 36 izolací
  • Výrobce: RBC Bioscience
  • Kat. číslo výrobce: MGB400-03
Kód produktu: MGB400-03
Cena bez DPH: 5 800,00 Kč
Cena s DPH: 7 018,00 Kč

MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit

Kit je určen k robotické extrakci lidské DNA (genomové, mitochondriální, virové) z plné krve, krevní plazmy, séra nebo frakce buffy coat (trombocyty, leukocyty) pomocí automatického izolátoru MagCore. Metoda izolace je založena na lyzi buněk a degradaci proteinů pomocí chaotropní soli, následném přečištění uvolněné DNA pomocí magnetických částic potažených celulózou a eluci pufrem s nízkým obsahem soli. Purifikovaná DNA může být přímo použita pro PCR a jiné enzymatické reakce.

Vlastnosti:

  • Velikost kitu: 36 izolací
  • Kit obsahuje: předplněnou cartridge, sadu pipetovacích špiček MagCore, testovací a eluční zkumavky typu Eppendorf, Proteinázu K a PK Storage Buffer
  • Čas izolace: 47 minut (200 μl vzorku) nebo 58 minut (400 μl vzorku) - model HF48
  • Vstupní objem vzorku: 200 μl / 400 μl
  • Trvanlivost: 18 měsíců

Leták:

RBC Bioscience MagCore Nucleic Acid Extraction Kits 101 102 104 106 leaflet ENG.pdf (3,4 MB)

Uživatelský manuál:

RBC Bioscience MagCore Nucleic Acid Extraction Kit user manual ENG.pdf (12893003)