BYQ500602F BLOCK B ThermoCell Blok pro 54x0.5ml zkumavky pro HB-202, CHB-202, MB-102

BYQ500602F BLOCK B ThermoCell Blok pro 54x0.5ml zkumavky pro HB-202, CHB-202, MB-102
  • Výrobce: Bioer
  • Kat. číslo výrobce: BYQ500602F
Kód produktu: BYQ500602F
Cena bez DPH: 10 000,00 Kč
Cena s DPH: 12 100,00 Kč

BLOCK B ThermoCell block B for 54x0.5ml tubes for HB-202, CHB-202, MB-102

Příslušenství k termoblokům HB202, CHB202, MB-102: Vyměnitelný topný blok Thermocell Block B s kapacitou 54 x 0,5 ml zkumavek.