BMH 71-18 mutS Competent Cells

BMH 71-18 mutS Competent Cells
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 630701
Cena bez DPH: 19 850,00 Kč
Cena s DPH: 24 018,50 Kč

Varianty

Transformer Mutagenesis Kit je efektivní systém pro tvorbu specifických mutací, jako jsou substituce bází, delece anebo inzerce, v genech anebo regionech zaklonovaných do plazmidů s jedinečným restrikčním místem a bakteriálním selekčním markerem. Transformer Kit využívá dvou oligonukleotidových primerů, které simultánně nasedají na jeden řetězec denaturovaného 2 - řetězcového templátu. Jeden primer zavede požadovanou mutaci a druhý primer mutuje jedinečné restrikčné místo v plazmidu, čímž jej mění anebo eliminuje (selekční mutace). Elongace pomocí T4 DNA polymerázy ústí k inkorporaci obou mutací do toho samého nově syntetizovaného řetězce. Kit obsahuje reagencie pro 30 reakcí, primery a plazmid nejsou součástí kitu. Selekční primer musí obsahovat mutaci, která eliminuje anebo pozmění jedinečné restrikční místo v plazmidu. Na zvoleném genu je možno provést víc kol mutageneze bez nutnosti jeho re-klonování. Chemicky kompetentní buňky BMH 78-18 mutS E. coli používané s kitem se dají koupit zvlášť. Tyto buňky jsou deficientní ve schopnosti opravovat záměny bází.