F23101 Somatic cell staining solution ( 2 x 20ml )

F23101 Somatic cell staining solution ( 2 x 20ml )
  • Výrobce: Logos Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: F23101
Kód produktu: F23101
Cena bez DPH: 6 500,00 Kč
Cena s DPH: 7 865,00 Kč

Somatic cell staining solution

Roztok pro barvení somatických buněk se používá k počítání somatických buněk ve vzorcích syrového mléka. Roztok obsahuje propidium jodid (PI) a detergent pro permeabilizaci a obarvení buněk. PI má po navázání na nukleové kyseliny excitační a emisní vlnové délky 533 nm a 617 nm, což vede k fluorescenčnímu signálu, který je schopen přesně identifikovat somatické buňky pomocí automatických buněčných čítačů LUNA™.

Technická specifikace

Vzhled:  Čirá kapalina
Množství: 2 x 20 ml
Skladování:  4 ℃

Kompatibilní přístroje: LUNA-FX7™ Automated Cell Counter