F23202 Yeast Viability Kit 1 ( 1 kit )

F23202 Yeast Viability Kit 1 ( 1 kit )
  • Výrobce: Logos Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: F23202
Kód produktu: F23202
Cena bez DPH: 9 600,00 Kč
Cena s DPH: 11 616,00 Kč

Yeast Viability Kit 1

Souprava Yeast Viability Kit 1 se používá k analýze koncentrace buněk a životaschopnosti vzorků kvasinek pomocí automatických fluorescenčních buněčných čítačů řady LUNA™.

K posouzení životaschopnosti buněk se používají fluorescein-diacetátové barvivo a propidium-jodidové barvivo pro kvasinky. Životaschopné buňky hydrolyzují fluorescein diacetát na zelenou fluorescenční sloučeninu fluorescein, čímž životaschopné buňky fluoreskují zeleně. Protože propidium jodid není schopen prostupovat neporušenými buněčnými membránami, je vychytáván neživotaschopnými buňkami a buňkami s narušenými membránami, které se vážou na jádro neživotaschopných buněk a způsobují jejich červenou fluorescenci.

Fluorescence Signal Enhancer 1 je inhibitor vyplavování fluoresceinu závislého na ATP. Tím, že blokuje vyplavování fluoresceinu z buňky, Fluorescence Signal Enhancer 1 snižuje pozadí a zvyšuje intenzitu signálu, čímž zvyšuje poměr fluoresceinového signálu k šumu. Fluorescence Signal Enhancer 1 je nejúčinnější u metabolicky aktivních buněk v logaritmické růstové fázi. Cell Dilution Buffer je určen k promývání buněk a ředění buněčných suspenzí.

Technická specifikace

Barvení fluorescein-diacetátem
Molekulární vzorec: C24H16O7
Molekulová hmotnost: 416,38 g/mol
Vzhled: Čirá kapalina
Propustnost pro buňky: Membránový permeant
Excitace/emise? 494/521 nm (po převedení na fluorescein)
Množství: 1 x 0.5ml
Skladování: 4 °C ve tmě

Propidium jodid pro kvasinky
Molekulární vzorec: C27H34I2N4
Molekulová hmotnost: 668,39 g/mol
Vzhled: Čirá kapalina
Propustnost pro buňky: Membránový permeant
Excitace/emise: 493/636 nm (ve vodném roztoku), 533/617 nm (při vazbě na nukleové kyseliny)
Množství: 1 x 0.5ml
Skladování: 4 °C ve tmě

Zesilovač fluorescenčního signálu 1
Vzhled: Čirá kapalina
Množství: 1 x 0.5ml
Skladování: -20°C ve tmě

Pufr pro ředění buněk
Vzhled: Čirá kapalina
Množství: 1 x 20ml
Skladování: Pokojová teplota

Kompatibilní přístroje: LUNA-FL™ Automated Cell Counter, LUNA-II YF™ Automated Yeast Cell Counter, LUNA-FX7™ Automated Cell Counter