HisTALONGravity Columns Purification Kit

HisTALONGravity Columns Purification Kit
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 635654
Cena bez DPH: 24 400,00 Kč
Cena s DPH: 29 524,00 Kč

Varianty

TALON Metal Affinity Resin je kobaltová IMAC matrice s vysokou afinitou a specificitou pro His-tagované proteiny. Tato matrice je kompatibilní se všemi běžně používanými IMAC reagenciemi a umožňuje purifikaci proteinů jak za denaturujících, tak za nativních podmínek. 

Afinitní matrice TALON je chelátor, který využívá kobaltové ionty pro purifikaci rekombinantních his-tagovaných proteinů. Reaktivní jádro TALONu obsahující kobalt je vysoko specifický pro his-tagované proteiny, protože striktně váže jen přilehlé histidiny.

Výhody

  • Předpřipravené kolony pro snadné použití
  • Maximální výtěžek biologicky aktivního proteinu
  • Špičková čistota a vysoké výtěžky studovaného proteinu