In-Fusion HD EcoDry Cloning Kit w/Competent Cells

In-Fusion HD EcoDry Cloning Kit w/Competent Cells
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 639678
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Cena s DPH: 0,00 Kč

Varianty

In-Fusion Cloning kity umožňují přímé klonování jakéhokoli PCR fragmentu (do 15 kb) nebo více fragmentů za sebou do jakéhokoli linearizovaného vektoru v jedné 30-minutové reakci bez nutnosti restrikčního štěpení, ligace anebo fosforylace. In-fusion klonování je založené na homologní rekombinaci 15 bp konců inzertu a vektoru. 15 bp přesahy inzertu komplementární ke 15 bp koncům linearizovaného vektoru se do inzertu vnesou pomocí PCR primerů. Pomocí systému In-fusion se dají klonovat fragmenty jak s tupými konci tak s přesahy včetně A-přesahů generovaných Taq polymerázou. Klonovací systém In-fusion se vyznačuje až 90% účinností transformace. Uživatelsky pohodlné lyofilizované kity jsou připravené k použití (stačí přidat linearizovaný vektor a inzert) a můžou být skladované při laboratorní teplotě.