pCMV-DYKDDDDK Vector Set

pCMV-DYKDDDDK Vector Set
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 635688
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Cena s DPH: 0,00 Kč

Savčí vektory pro expresi proteinů fúzovaných s DYKDDDDK (FLAG) tagem. FLAG tag je velmi dobře charakterizovaný, vysoce imunoreaktivní a proto ideální pro imunoprecipitační studie. FLAG tag se dá jednoducho detekovat na Western blotech s použitím anti-DYKDDDDK protilátky.  

Výhody

  • DYKDDDDK anebo FLAG tag je jedním z nejpoužívanějších hydrofilních oktapeptidových tagů
  • Vektory s N- a C-terminálním tagem jsou ideální pro klonování a expresi DYKDDDDK- anebo FLAG-tagovaných proteinů
  • Specifická protilátka nereaguje s endogenními proteiny
  • Možnost purifikace a imunoprecipitace FLAG-tagovaných proteinů z buněčných lyzátů s použitím kuliček