10006202 xGen™ Prism DNA Library Prep Kit, 16 rxn

10006202 xGen™ Prism DNA Library Prep Kit, 16 rxn
 • Výrobce: IDT
 • Kat. číslo výrobce: 10006202
Kód produktu: 10006202
Cena bez DPH: 18 998,00 Kč
Cena s DPH: 22 987,58 Kč

xGen™ Prism DNA Library Prep Kit

xGen™ Prism DNA Library Prep Kit je sada pro přípravu NGS knihovny s vysokou mírou konverze určená pro analýzu vzorků cfDNA a FFPE. 

 • Citlivá a přesná detekce variant z degradovaných vzorků, jako je volně cirkulující /cell-free DNA (cfDNA) nebo vzorky fixované formalínem zalité do parafínu (FFPE)
 • Maximální míra konverze a eliminace tvorby adaptér-dimeru
 • Sekvence unikátních molekulárních identifikátorů (UMIs) začleňovaných během jednořetězcové ligace umožňují opravy chyb aj.
 • Detekce variant při ≤1% výskytu (VAF)
 • Aplikace: Detekce nízko frekventovaných SNPs a indelů z cfDNA a FFPE, detekce SNPs a indelů u dědičných zárodečných linií, celogenomové sekvenování z degradovaných vzorků
 • Pracovní postup trvá přibližně 3 hodiny

Specifikace:

 • Sada obsahuje všechny potřebné reagencie pro opravu konců a ligační kroky
 • Typy vzorků: vysoce kvalitní DNA, cfDNA, DNA ze vzorků FFPE, dvouřetězcová cDNA
 • Fragmentace: doporučeno mechanicky (až na vysoce fragmentované vzorky jako cfDNA)
 • Vstupní množství DNA: 1 - 250 g
 • Adaptéry jsou součástí kitu
 • UMIs: 32 optimalizovaných 8 bp UMI
 • Kit neobsahuje index primery (xGen UDI Primer Pairs) a reagencie pro PCR amplifikaci (KAPA Biosystems® HiFi HotStart ReadyMix)
 • Kompatibilita: sekvenační nástroje Illumina

Pro více informací: https://eu.idtdna.com/pages/products/next-generation-sequencing/library-preparation/xgen-prism-library-prep-kit