96DFH02 96 Well PCR Cleanup Kit ( 2 x 96 well plates )

96DFH02 96 Well PCR Cleanup Kit ( 2 x 96 well plates )
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: 96DFH02
Kód produktu: 96DFH02
Cena bez DPH: 8 400,00 Kč
Cena s DPH: 10 164,00 Kč

Presto™ 96 Well PCR Cleanup Kit

Kit je navržen pro purifikaci DNA fragmentů z PCR nebo jiných enzymatických reakcí pomocí 96 jamkových destiček, které jsou určeny pro navázání DNA. Principem je denaturace enzymů pomocí chaotropní soli, DNA fragmenty jsou následně navázány na matrix skleněných vláken uvnitř každé jamky destičky. Po odmytí kontaminantů je přečištěná DNA eluována pufrem s nízkým obsahem soli, TE nebo vodou. Nežádoucí soli, enzymy a neinkorporované nukleotidy jsou tak efektivně odstraněny z reakční směsi bez použití fenolové extrakce či alkoholové precipitace a purifikovaná DNA je připravena pro následující reakce (fluorescenční a radioaktivní sekvenování, PCR, štěpení restrikčními enzymy, značení DNA, ligace).

Vlastnosti:

  • Purifikace až 300 mg agarózového gelu na jamku během 45 minut, a až 100 µl PCR produktu na jamku během 20 minut
  • Vysoký výtěžek až 95%
  • Formát: 96 jamková destička určená pro navázání DNA
  • Široký rozsah velikosti fragmentů: 70 bp – 20 kb
  • Možnost použití centrifugy nebi vakuového manifoldu
  • Eluční objem: 60 µl z 80 µl elučního pufru, 40 µl z 60 µl elučního pufru
  • Skladování: při pokojové teplotě (15-25°C)

Uživatelský manuál:

Geneaid Presto™ 96 Well PCR Cleanup Kit user manual ENG.pdf (316889)