96GS010 96 Well Tissue DNA Kit ( 10 x 96 well plates )

96GS010 96 Well Tissue DNA Kit ( 10 x 96 well plates )
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: 96GS010
Kód produktu: 96GS010
Cena bez DPH: 57 900,00 Kč
Cena s DPH: 70 059,00 Kč

96 Well Tissue DNA Kit

Tato souprava (dříve gSYNC™ 96 Well DNA Extraction Kit) je optimalizována pro high-throughput extrakci genomové DNA z tkáně a buněk. Tato souprava využívá proteinázu K a chaotropní sůl k lýzi buněk a degradaci proteinu, což umožňuje vazbu DNA na matrici ze skleněných vláken 96jamkové vazebné destičky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru a purifikovaná genomová DNA je následně eluována pufrem s nízkým obsahem soli, TE nebo vodou. Purifikovaná DNA (přibližně 20 - 30 kb) je vhodná pro použití při PCR či jiných enzymatických reakcích.

Vlastnosti:

  • Celý postup extrakce lze dokončit během 60 minut
  • Rozmanitost vstupního materiálu: tkáň, ocas hlodavců, ušní lalůček, kultivace buněk
  • Vysoký výtěžek 10-20 µg z 20 mg tkáně
  • Vysoce kvalitní DNA: A260 / A280 = 1,8 - 2,0
  • Spin kolonky s membránou ze skleněných vláken
  • Eluční objem: 100 - 400 µl
  • Skladování v suchu při pokojové teplotě
  • Aplikace: PCR, AFLP/PADP, RFLP, Southern Blotting, Real-time PCR

Uživatelský manuál:

Geneaid gSYNC™ 96 Well DNA Extraction Kit user manual ENG.pdf (347363)