15002 100b RNA Ladder, 50 loads

15002 100b RNA Ladder, 50 loads
  • Výrobce: Norgen Biotek
  • Kat. číslo výrobce: 15002
Kód produktu: 15002
Cena bez DPH: 5 500,00 Kč
Cena s DPH: 6 655,00 Kč

100b RNA ladder je set RNA transkriptů odvozených od rekombinantních RNA templátů. Tento standard je vhodný pro přesné určení velikosti malých RNA molekul v nativním i denaturujícím agarózovém gelu.

Obsah:

  • 2 ampulky lyofilizovaného RNA standardu (každá na 25 použití)
  • nanášecí pufr: 33.3% formamid, 11.7% formaldehyd, 0.012% bromofenolová modrá, 0.05mM EDTA, 0.012% etidium bromid, 0.7x MOPS.

Balení: 50 loads