15003 1kb RNA Ladder, 50 loads

15003 1kb RNA Ladder, 50 loads
  • Výrobce: Norgen Biotek
  • Kat. číslo výrobce: 15003
Kód produktu: 15003
Cena bez DPH: 11 800,00 Kč
Cena s DPH: 14 278,00 Kč

1 kb RNA ladder je set RNA transkriptů odvozených od rekombinantních RNA templátů. Tento standard je vhodný pro přesné určení velikosti širokého spektra RNA molekul v nativním i denaturujícím agarózovém gelu.

 Obsah:

  • 2 ampulky lyofilizovaného RNA standardu (každá na 25 použití)
  • nanášecí pufr: 33.3% formamid, 11.7% formaldehyd, 0.012% bromofenolová modrá, 0.05mM EDTA, 0.012% etidium bromid, 0.7x MOPS.

Balení: 50 loads