1kb RNA Ladder

1kb RNA Ladder
  • Výrobce: Norgen Biotek
Kód produktu: 15003
Cena bez DPH: 5 480,00 Kč
Cena s DPH: 6 630,80 Kč

1 kb RNA ladder je set RNA transkriptů odvozených od rekombinantních RNA templátů. Tento standard je vhodný pro přesné určení velikosti širokého spektra RNA molekul v nativním i denaturujícím agarózovém gelu.

 Obsah:
 

  • 2 ampulky lyofilizovaného RNA standardu (každá na 25 použití)
  • nanášecí pufr: 33.3% formamid, 11.7% formaldehyd, 0.012% bromofenolová modrá, 0.05mM EDTA, 0.012% etidium bromid, 0.7x MOPS.

Balení: 50 loads