CHROMA SPIN-30+DEPC-H2O Columns

CHROMA SPIN-30+DEPC-H2O Columns
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 636087
Cena bez DPH: 37 240,00 Kč
Cena s DPH: 45 060,40 Kč

Varianty

CHROMA SPIN Columns jsou centrifugační kolonky určeny pro rychlou purifikaci nukleových kyselin (dsDNA i RNA) na principu gelové filtrace, kdy dochází k dělení molekul na základě jejich velikosti. Molekuly větší než póry matrice kolonkou protečou a menší molekuly jsou zadržené v matrici. Pomocí těchto kolonek se ze vzorků nukleových kyselin odstraní kontaminanty jako soli, fenol, polysacharidy, metabolity, nezačleněné nukleotidy (značené i neznačené), enzymy a další proteiny do 5 kDa. Kolonky jsou ideální pro frakcionaci knihoven podle velikosti fragmentů anebo pro odstranění primerů z reakce. K dispozici jsou kolonky se 6 různými velikosti pórů matrice. Kolonky CHROMA SPIN- 10 odstraňují malé molekuly jako NaCl anebo nukleotidy. Největší kolonky CHROMA SPIN- 1000 oddělují DNA fragmenty do 1000 bp. CHROMA SPIN kolonky jsou dodávané ve třech typech skladovacích pufrů (TE, STE anebo DEPC voda).