DFC300 PCR Cleanup Kit ( 300 preps )

DFC300 PCR Cleanup Kit ( 300 preps )
 • Výrobce: Geneaid
 • Kat. číslo výrobce: DFC300
Kód produktu: DFC300
Cena bez DPH: 6 600,00 Kč
Cena s DPH: 7 986,00 Kč

PCR Cleanup Kit 

Kit je navržen k izolaci, koncentraci nebo čištění fragmentů DNA z PCR nebo jiných enzymatických reakcí. Tato purifikační souprava obsahuje jako volitelný optimalizační doplněk indikátor pH. Pokud hodnota pH překročí optimální hladinu (> 7,5), roztok se zbarví do fialova, hodnotu pH lze poté upravit octanem sodným (pH 5,0), který je součástí sady. Chaotropní sůl je použita k denaturaci enzymů. Fragmenty DNA jsou navázány do matrice ze skleněných vláken na spin kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny promývacím pufrem (s ethanolem) a purifikované fragmenty DNA jsou uvolněny elučním pufrem s nízkým obsahem soli, TE nebo vodou. Čistá DNA je připravena k přímému použití v následných reakcích. 

Vlastnosti:

 • Vysoce efektivní: výtěžek až 95% z PCR nebo jiných enzymatických reakcí
 • Rychlá extrakce během 10 minut
 • Obsahuje pH indikátor pro snadnou optimalizaci pH
 • Obsahuje 3M octan sodný (pH 5,0) pro úpravu pH v případě potřeby
 • Velikost vzorků: do 100 μl (PCR produkt)
 • Široký rozsah velikosti fragmentů: 100 bp – 20 kb
 • Izolace pomocí spin kolonek, membrána ze skleněných vláken
 • Eluční objem: 20-50 µl
 • Skladování kitu při pokojové teplotě
 • Nevyužívá extrakci fenolem nebo precipitaci alkoholem
 • Nákladově efektivní

Uživatelský manuál:

Geneaid GenepHlow™ PCR Cleanup Kit Quick Protocol user manual ENG.pdf (332211)