PM025 Geneaid™ Maxi Plasmid Kit, 25 izolací

PM025 Geneaid™ Maxi Plasmid Kit, 25 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: PM025
Kód produktu: PM025
Cena bez DPH: 10 930,00 Kč
Cena s DPH: 13 225,30 Kč
Dostupnost: Skladem

Varianty

Geneaid™ Maxi Plasmid Kit je určen k purifikaci plazmidové DNA z 200 - 1600 ml bakteriální kultury prostřednictvím kolon formátu maxiprep s iontoměničovou pryskyřicí. Součástí lyzačního pufru je barevný indikátor TrueBlue pro viditelnou kontrolu efektu lyze buněk a neutralizace. K získání čistého buněčného lyzátu s minimálními kontaminací genomovou DNA / RNA je použita modifikovaná metoda alkalického štěpení a ošetření RNázou. Účinnou gravitační procedurou je plazmidová DNA navázána na maxi kolonu, nečistoty jsou odstraněny pomocí PMC pufru a čistá DNA je eluována pufrem s vysokým obsahem soli a vysrážena isopropanolem. Přečištěná plazmidová DNA je vhodná pro transfekci, sekvenční reakce, ligaci, PCR, in vitro transkripci, mikroinjekci, štěpení restrikčními enzymy.

Vlastnosti:

  • Vysoký výtěžek: 1 mg DNA v čistotě pro transfekci z 300 ml buněčné kultury
  • Přečištění na maxi kolonách s iontoměničovou pryskyřicí
  • Objem vstupního vzorku: 200 - 1600 ml bakteriální kultury
  • Eluční objem: 0,5 - 2 ml
  • Doba izolace: do 100 minut

Uživatelský manuál:

Geneaid Geneaid™ Maxi Plasmid Kit user manual ENG.pdf (496956)