PM025+ Geneaid™ Maxi Plasmid Kit PLUS, 25 izolací

PM025+ Geneaid™ Maxi Plasmid Kit PLUS, 25 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: PM025+
Kód produktu: PM025+
Cena bez DPH: 15 000,00 Kč
Cena s DPH: 18 150,00 Kč

Varianty

Geneaid™ Maxi Plasmid Kit PLUS slouží k purifikaci plazmidové DNA z 200 - 1600 ml bakteriální kultury za použití maxi kolon s iontomeničovou separační pryskyřicí. Tato souprava s označením "PLUS" zahrnuje zvýšený objem reakčních činidel pro zpracování 3 - 6 g bakteriálních pelet. Součástí lyzačního pufru je barevný indikátor TrueBlue pro viditelnou kontrolu efektu neutralizace a lyze buněk. K získání čistého buněčného lyzátu s minimálními kontaminací genomovou DNA / RNA je použita modifikovaná metoda alkalického štěpení a ošetření RNázou. Účinnou gravitační procedurou je plazmidová DNA navázána na separační kolonu, nečistoty jsou účinně odstraněny a eluovaná DNA je odsolena precipitací v isopropanolu. Přečištěná plazmidová DNA je vhodná pro transfekci, sekvenční reakce, ligaci, PCR, in vitro transkripci, mikroinjekci, štěpení restrikčními enzymy.

Vlastnosti:

  • Kit zahrnuje zvýšený objem reagencií
  • Vysoký výtěžek: 1 mg DNA v čistotě pro transfekci (z 300 ml buněk)
  • Přečištění na maxi kolonách s iontoměničovou pryskyřicí
  • Bez použití ultracentrifugace, HPLC, toxických činidel
  • Objem vstupního vzorku: 200 - 1600 ml bakteriální kultury
  • Eluční objem: 0,5 - 2 ml
  • Doba izolace: do 100 minut

Uživatelský manuál:

Geneaid Geneaid™ Maxi Plasmid Kit PLUS and Geneaid™ Maxi Plasmid Kit PLUS EF user manual ENG.pdf (2329059)