PIE25 Geneaid™ Midi Plasmid Kit (Endotoxin Free), 25 izolací

PIE25 Geneaid™ Midi Plasmid Kit (Endotoxin Free), 25 izolací
 • Výrobce: Geneaid
 • Kat. číslo výrobce: PIE25
Kód produktu: PIE25
Cena bez DPH: 7 083,00 Kč
Cena s DPH: 8 570,43 Kč

Varianty

Geneaid™ Midi Plasmid Kit (Endotoxin Free) je určen k purifikaci plazmidové DNA a odstranění endotoxinu z 50 - 300 ml bakteriální kultury prostřednictvím kolon s iontoměničovou pryskyřicí. Součástí lyzačního pufru je barevný indikátor TrueBlue pro viditelnou kontrolu efektu lyze buněk a neutralizace. K získání čistého buněčného lyzátu s minimálními kontaminací genomovou DNA / RNA je použita modifikovaná metoda alkalického štěpení a ošetření RNázou. Účinnou gravitační procedurou je plazmidová DNA navázána na kolonu, nečistoty jsou účinně odstraněny a DNA je eluována a následně vysrážena isopropanolem. Přečištěná plazmidová DNA je vhodná pro transfekci, sekvenční reakce, ligaci, PCR, in vitro transkripci, mikroinjekci, štěpení restrikčními enzymy.

Vlastnosti:

 • Purifikace plazmidové DNA z velkého objemu vzorku
 • Efektivní odstranění endotoxinu (<0,1 EU/µg DNA)
 • Vysoký výtěžek: až 350 µg v čistotě pro transfekci
 • Velikost plazmidu: 1 - 20 kb
 • Bez použití ultracentrifug, HPLC, toxických činidel
 • Přečištění na iontoměničových kolonkách
 • Objem vstupního vzorku: 50 - 300 ml bakteriální kultury
 • Eluční objem: 0,5 - 2 ml
 • Doba izolace: do 80 minut