GPM010 Genomic DNA Maxi Kit (Plant), 10 izolací

GPM010 Genomic DNA Maxi Kit (Plant), 10 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: GPM010
Kód produktu: GPM010
Cena bez DPH: 6 000,00 Kč
Cena s DPH: 7 260,00 Kč

Varianty

Genomic DNA Maxi Kit (Plant) (Geneaid) umožňuje efektivní purifikaci celkové DNA (včetně genomové, mitochondriální a chloroplastové DNA) z rostlinných tkání pomocí systému maxiprep. Proces extrakce startuje rozdrcením vzorku v kapalném dusíku a inkubací v lyzačním pufru. Lyzát je následně ošetřen RNázou A, buněčný debris a precipitáty solí jsou odstraněny filtrací. Uvolněná DNA je v přítomnosti chaotropní soli navázána na matrix skleněných vláken ve spin maxi koloně, kontaminanty jsou odstraněny promývacím pufrem s obsahem etanolu a purifikovaná plazmidová DNA je eluována pomocí pufru s nízkým obsahem soli, TE pufrem nebo vodou. Purifikovaná DNA může být použita v downstream aplikacích: PCR, Real-time PCR, Southern Blotting a RFLP.

Vlastnosti:

  • Purifikace genomové DNA za méně než 50 minut
  • Vazebná kapacita: 500 µg
  • Velikost vstupního vzorku: 1 g (čerstvý) / 250 mg (suchý)
  • Metoda izolace na spin kolonách s membránou ze skleněných vláken
  • Bez nutnosti použití Fenol/chloroformové extrakce či precipitace alkoholem
  • Eluční objem: 200 µl ~ 2 ml

Uživatelský manuál:

Geneaid Genomic DNA Maxi Kit (Plant) user manual ENG.pdf (1106855)