Genomic DNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell), 300 izolací

Genomic DNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell), 300 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: GB300
Kód produktu: GB300
Cena bez DPH: 10 120,00 Kč
Cena s DPH: 12 245,20 Kč

Varianty

Genomic DNA Mini Kit (Blood / Cultured Cell) je optimalizovaná souprava pro purifikaci genomové, mitochondriální a virové DNA z plné krve, krevní frakce buffy coat obsahující leukocyty a z buněčných kultur. Principem je lyze buněk a degradace proteinů pomocí RBC lyzačního pufru a chaotropní soli, uvolněná DNA je navázána na matrix skleněných vláken ve spin kolonce, kde je promyta od kontaminantů. Purifikovaná DNA je eluována pufrem s nízkým obsahem solí, TE pufrem nebo vodou a je možné jí použít v řadě enzymatických reakcí.

Vlastnosti:

  • Purifikace genomové DNA během 25 minut
  • Výtěžek 4 - 10 μg DNA z 300 μl plné krve
  • Vysoce kvalitní DNA s čistotu A260/A280 = 1,8 - 2,0
  • Extrakce DNA z mnoha typů vzorků pomocí jediného kitu
  • Šetrná purifikace na spin kolonkách s membránou ze skleněných vláken
  • Eluční objem: 30-100 µl

Uživatelský manuál:

Geneaid Genomic DNA Mini Kit (Blood Cultured Cell) user manual ENG.pdf (428644)