GET1.5K Tissue DNA Isolation Kit ( 1500 preps )

GET1.5K Tissue DNA Isolation Kit ( 1500 preps )
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: GET1.5K
Kód produktu: GET1.5K
Cena bez DPH: 39 800,00 Kč
Cena s DPH: 48 158,00 Kč

Tissue DNA Isolation Kit

Souprava nabízí jednoduchou a šetrnou metodu izolace genomové, mitochondriální a virové DNA z tkání. Extrahovaný DNA má s vysokou molekulovou hmotnost a je vhodná pro citlivé následné aplikace nebo uskladnění. Tento vysoce všestranný systém lze proporcionálně škálovat, aby pojal větší objemy vzorků a poskytl pohodlnou proceduru ukládání vzorků s minimální časovou náročností. Nejprve jsou buňky lyzovány v přítomnosti detergentů, DNA je stabilizována pomocí patentovaného roztoku a následně ošetřena RNázou A. Jakmile jsou proteiny a další kontaminanty odstraněny, DNA je vysrážena a poté rehydratována. Vysoce kvalitní purifikována DNA je připravena k použití v řadě následných aplikací.

Vlastnosti:

  • Pohodlná, jednoduchá a citlivá metoda precipitace DNA reagentem
  • Vysoký výtěžek, vysoce kvalitní DNA (A260/A280 = 1,8-2,0)
  • Vzorek: 10-20 mg a 150-200 mg tkáně
  • Minimální doba manuální práce
  • Skladování: v suchu při pokojové teplotě (15-25ºC) po dobu až 2 let, enzymy při -20ºC
  • Aplikace: archivace DNA, PCR, AFLP, RFLP/PADP, Southern blotting, Real-time PCR
  • RNase A není součástí kitu

Uživatelský manuál:

Geneaid Geneaid™ DNA Isolation Kit user manual ENG.pdf (801896)