PD100 High-Speed Plasmid Mini Kit, 100 izolací

PD100 High-Speed Plasmid Mini Kit, 100 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: PD100
Kód produktu: PD100
Cena bez DPH: 2 230,00 Kč
Cena s DPH: 2 698,30 Kč
Dostupnost: Skladem

Varianty

High-Speed Plasmid Mini Kit (Geneaid) byl navržen pro rychlou purifikaci DNA plasmidů i kosmidů z 1-5 ml kultury bakteriálních buněk. Díky modifikované metodě alkalického štěpení a ošetření RNázou je získán čistý buněčný lyzát s minimálním obsahem kontaminující DNA a RNA. V přítomnosti chaotropní soli se plasmidová DNA váže na matrici skleněných vláken v centrifugační kolonce, kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikovaný plazmid / kosmid je eluován pufrem s nízkým obsahem soli, TE pufrem nebo vodou. Přečištěný plazmid může být dále použit pro štěpení restrikčními enzymy, ligaci, PCR, sekvenování.

Vlastnosti:

  • Rychlá purifikace DNA plasmidu / kosmidu během 15 minut
  • Výtěžek až 30 µg
  • Bez použití fenolové extrakce či precipitace alkoholem
  • Velikost plazmidu: 1 - 15 kb
  • Přečištění na centrifugačních kolonkách s membránou ze skleněných vláken
  • Objem vstupního vzorku: 1 - 5 ml bakteriální kultury
  • Eluční objem: 30 - 100 µl

Uživatelský manuál:

Geneaid High-Speed Plasmid Mini Kit user manual ENG.pdf (388051)