His60 Ni Gravity Column Purification Kit, 20 purifications

His60 Ni Gravity Column Purification Kit, 20 purifications
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 635658
Cena bez DPH: 22 830,00 Kč
Cena s DPH: 27 624,30 Kč

Varianty

Matrice His60 Ni Superflow je velkokapacitní niklová matrice pro jednokrokovou purifikaci His-tagovaných proteinů z bakteriálních a savčích buněk, buněk infikovaných bakuloviry a kvasinek. Díky modifikované Ni-IDA chemii se jedná se o jednu z nejkvalitnějších matric na trhu. Tato matrice je kompatibilní s aplikacemi (manuálními i automatizovanými), které využívají gravitaci pro purifikaci proteinů. Matrice His60 Ni umožňuje rychlou, jednoduchou a reproducibilní chromatografickou separaci. Může být regenerována pro víc použití. Víc informací naleznete v příručce „Manual for Recombinant His-Tagged Protein Purification“ (www.clontech.com).

Výhody

  • Výtěžek až 60 mg/ml rekombinačního His-tagovaného proteinu
  • Minimální únik iontů do eluátu
  • Purifikace za nativních i denaturujících podmínek
  • Možnost purifikace proteinů pomocí gravitace anebo automatizované FPLC