Human Bone Marrow Quick-Clone cDNA

Human Bone Marrow Quick-Clone cDNA
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 637239
Cena bez DPH: 49 500,00 Kč
Cena s DPH: 59 895,00 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravená z tkání a buněk lidské CNS pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.