Human Brain, cerebral cortex Marathon-Ready cDNA

Human Brain, cerebral cortex Marathon-Ready cDNA
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 639320
Cena bez DPH: 58 980,00 Kč
Cena s DPH: 71 365,80 Kč

Varianty

Marathon-Ready cDNA je 2-řetězcová cDNA připravena pro 5´- a 3´- RACE. Tato cDNA byla připravena z kvalitní Poly A+ RNA, na kterou je připojen Marathon adaptor. Marathon-Ready cDNA je použitelná pro amplifikaci celých genů, analýzu genové exprese, pro vyhledávání polymorfních forem mRNA anebo mRNA patřící do multigenové rodiny.