Human Cell Line MTC Panel

Human Cell Line MTC Panel
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 636753
Cena bez DPH: 41 838,00 Kč
Cena s DPH: 50 623,98 Kč

Varianty

MTC Multiple Tissue cDNA Panel představuje set prvního vlákna cDNA z vybrané tkáně anebo buněčné linie bez kontaminace genomovou DNA. Panel nabízí rychlou a přesnou analýzu genové exprese pomocí PCR. Panel byl normalizován na několik konstitutivně exprimovaných genů.