Human Fetal Brain Quick-Clone cDNA

Human Fetal Brain Quick-Clone cDNA
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 637221
Cena bez DPH: 54 000,00 Kč
Cena s DPH: 65 340,00 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravená z tkání lidského plodu pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.