Human Immune System MTC Panel

Human Immune System MTC Panel
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 636748
Cena bez DPH: 49 700,00 Kč
Cena s DPH: 60 137,00 Kč

Varianty

MTC Multiple Tissue cDNA Panel představuje set prvního vlákna cDNA z vybrané tkáně anebo buněčné linie bez kontaminace genomovou DNA. Panel nabízí rychlou a přesnou analýzu genové exprese pomocí PCR. Panel byl normalizován na několik konstitutivně exprimovaných genů.