Human Leukocyte Quick-Clone cDNA

Human Leukocyte Quick-Clone cDNA
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 637240
Cena bez DPH: 49 500,00 Kč
Cena s DPH: 59 895,00 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravená z lidské krve a imunitních buněk pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.